Reghinul, pe harta creației populare naționale

Sunt trei localități în țară unde se desfășoară festivaluri dedicate creației populare, Reghinul alăturându-se Devei și Timișoarei, într-o benefică nevoie de menținere în viață, amenințat din toate părțile și din toate motivele, cu dispariția.

Reghinul a ajuns la a IX-a ediție, prin strădaniile unor oameni minunați, înainte de toate Maria Borzan și Sorina Bloj, dar și a unui sprijin permanent din partea administrației locale, prin grija doamnei primar, ec. Maria Precup.

Momentul de vârf al acestei ediții a fost reuniunea de la Fâncel, pe Valea Gurghiului, unde creatorii populari din toată țara și-au dat întâlnire la „Casa Reghinului", în contextul Festivalului Văii Gurghiului, pentru a-și etala rodul elanurilor lor creatoare.

A fost o reuniune culturală de substanță, sub bagheta „dirijorului" Dan Liuț, care, cu farmecu-i personal și cu accentul graiului bănățean, a armonizat voci și idei.

Poezii de factură populară, piese folclorice și religioase, cărți tematice - acestea au fost „ingredientele" de bază ale acestui „ospăț" literar-artistic.

Ca notă de distincție - toți participanții, inclusiv cei „de pe margine", au fost îmbrăcați în costume populare tradiționale, specifice zonei din care au venit oaspeții Festivalului.

Au fost lansate două cărți - Maria Borzan, „Antologie de poezie populară", și Maria Costea Lirca, „Fețele folclorului", prezentate de Nicolae Băciuț, editor și prefațator al acestora.

Între participanți, alături de organizatori - Maria Borzan și Sorina Bloj, menționăm pe Dan Liuț, Maria Mândroane, Mărioara Bârsan, Ioan Bândilă Mărceanu, Ioan Baciu, Maria Bogdan, Maria Bucin Crișan, Mărioara Fodor, Gherghina Mariș, Mărioara Popovici, Alina Carmen Pușcaș, Emilia Șorlea, Viorica Șandru Dimitrie Aceia și mulți alții, cu contribuții pe măsura sufletului lor iubitor de frumos și tradiții.

 

Lasă un comentariu