PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE

Distribuie pe:

„FERICIT ESTE OMUL DREPT, că el va mânca din rodul lucrurilor lui. VAI DE CEL RĂU, că răutatea este a lui și va fi judecat după faptele lui. POPORUL MEU! CEI CARE TE CONDUC RĂTĂCESC ȘI TE ABAT DE LA CALEA PE CARE TU MERGI. Domnul intră la judecată cu bătrânii și cârmuitorii poporului său și zice: „VOI, VOI AȚI PUSTIIT VIA MEA ȘI PRADA LUATĂ DE LA CEI SĂRMANI SE AFLĂ ÎN CASELE VOASTRE. PENTRU CE AȚI ZDROBIT PE POPORUL MEU ȘI AȚI SFĂRÂMAT FAȚA CELOR SĂRMANI?" (Isaia cap.III).

ISAIA, a fost un profet evreu al Vechiului Testament. Și-a început activitatea în Ierusalim în anul morții regelui Azaria și a continuat-o sub regii Ioatam (740-736 î. Hr.), Ahaz (736-716 î. Hr.) și Iezechia (716-687 î. Hr.).

***

În anul 1787 a avut loc o ședință a unei comisii care voia să alcătuiască constituția Statelor Unite ale Americii, să hotărască viitorul acelei țări, de curând eliberate de sub dominația Angliei. La începutul lucrărilor celor 55 de delegații se ridică George Washington, viitorul președinte S.U.A., și zice: „DOMNILOR! PRIETENILOR! SĂ FACEM MAI ÎNTÂI O RUGĂCIUNE. Am ajuns la o vârstă matură, dar cu cât înaintez mai mult în viață, cu atât văd mai clar că ISTORIA OMENIRII ESTE CONDUSĂ DE DUMNEZEU. Dacă o vrabie nu cade de pe acoperiș fără știrea Sa, cum ar putea propăși (a se dezvolta) o țară fără ajutorul lui Dumnezeu? SĂ NE RUGĂM!"

George Washington (1732-1799), general și om de stat american, militant și factor activ în obținerea independenței față de Regatul Unit al coloniilor din America de Nord, primul președinte al Statelor Unite ale Americii.

***

„Noi, în țara noastră, azi nu avem „nici politică" și „nici politicieni". Politician înseamnă om de mare prestigiu, de mare demnitate, înseamnă om de cultură și de caracter pe care te poți baza, care să-ți dea garanția că te duce pe drumul cel bun. Dar noi ce avem? Avem tot felul de aventurieri, de făcături, care nu înseamnă nimic nici pentru familiile lor, dar să mai însemne ceva pentru țară, pentru neam. Politicianul nu este un păduche în fruntea poporului, el este „un păstor căruia i se încredințează soarta multor oameni, a unei țări și națiuni".

Iustin Pârvu - Ctitor, mare duhovnic și stareț al Mănăstirii Petru Vodă-Neamț, locatar al pușcăriilor comuniste, patriot desăvârșit, autodidact

P.S. „Nu te fățărnici înaintea oamenilor și buzelor tale ia aminte. Nu te înălța, ca să nu cazi și să aduci necinste sufletului tău. Căci va descoperi Domnul cele ascunse ale tale și în mijlocul adunării te va înjosi, pentru că nu te-ai apropiat cu inimă curată de frica Domnului și inima ta este plină de vicleșug". (Înțelepciunea lui Iisus Sirah 1, 28-31)

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

Lasă un comentariu