Cartea - Preot Vasile Chiorean Logigan, IERNUȚENI - DESTINUL GENERAȚIILOR

Realizările părintelui Vasile Chiorean Logigan de-a lungul timpului sunt multe și însemnate, este greu a încerca o înșiruire a acestora. Faptele vorbesc de la sine. Ne rețin atenția preocupările cărturărești ale sfinției sale, care au existat dintotdeauna întruchipate în personalitatea sa. Aș aminti aici doar de câteva dintre cele mai recente lucrări ale părintelui Vasile Chiorean Logigan, apărute de curând: Repere istorice la un Album al satului Logig - 2011; și Versuri populare, poezii alese și învățături duhovnicești - 2013; 20 de ani de la Sfințirea Bisericii Ortodoxe Române Reghin-Iernuțeni - prima biserică din ținuturile mureșene sfințită de un Patriarh, Teoctist Arăpașu și 100 de ani de la nașterea sa - 2015, coautor; O poveste de dragoste în versuri populare - 2016; toate acestea fiind lucrări de marcă, de importanță majoră, lucrări care, fiecare în parte, necesită o prezentare separată.

Prin această carte intitulată IERNUȚENI - DESTINUL GENERAȚIILOR Repere istorice despre localitatea Iernuțeni și un Arbore genealogic - Album al credincioșilor din Parohia Ortodoxă Română Reghin-Iernuțeni, județul Mureș, după anul 2002, apărută de curând la Editura Nico din Târgu-Mureș, Părintele Vasile Chiorean Logigan ne propune o lucrare extrem de vastă și bine documentată. Lucrarea aceasta reprezintă o imagine „de ieri și de azi" a fostului sat Iernuțeni, azi cartier important al municipiului Reghin.

Cartea aceasta, a extrem de harnicului și sârguinciosului slujitor al altarului străbun Părintele Vasile Chiorean Logigan, se individualizează în istoriografia românescă prin originalitatea sa, prin mesajul răscolitor pe care îl transmite. Cartea sa este unică prin ceea ce își propune să evidențieze. Această carte este o antologie de date, o antologie de elemente inedite, care, prin măiestria condeiului Părintelui Vasile, văd lumina tiparului și vin să contureze imaginea clară și profundă a ceea ce reprezintă comunitatea din Iernuțeni, atât în timpuri trecute sub pavăza istoriei, cât și în vremurile recente ale contemporaneității. Lucrarea aceasta are o caracteristică aparte. Se distinge net de alte lucrări. Este un volum care trebuie analizat și mai ales studiat cu seriozitate și profunzime. Este un volum care trebuie cercetat cu de-amănuntul. Este o antologie de date și informații, cum foarte rar se poate vedea într-o lucrare din istoriografia românească, din timpuri îndepărtate sau mai recente.

Acest volum reprezintă o lucrare fundamentală, o lucrare extrem de importantă atât pentru Reghin și Iernuțeni, cât și pentru istoriografia românească contemporană, care scoate la lumină o serie de elemente inedite și interesante referitoare la o comunitate umană din inima Transilvaniei. Părintele Vasile Chiorean Logigan este un profesionist în adevăratul sens al cuvântului. Pe lângă înalta calitate de slujitor al lui Dumnezeu și al oamenilor, iată sfinția sa se dovedește a fi și un distins și harnic cercetător al trecutului istoric dar și al vremurilor prezente. Sfinția sa leagă trecutul de prezent, leagă istoria de actualitate. Sfinția sa își îndeplinește misiunea cu acrivie și devotament desăvârșit. Om de înaltă ținută științifică, Părintele Vasile Chiorean Logigan își desfășoară întreaga activitate sub spectrul seriozității și al înaltului profesionalism de care a dat și dă în continuare dovadă. Lucrările, studiile sfinției sale se dovedesc a fi de înaltă ținută științifică și de asemenea de un real folos pentru ceilalți cercetători ai istoriei. Sfinția sa se distinge prin profunzimea și clarviziunea de care dă dovadă în elaborarea lucrărilor științifice. Rămâne un model demn de urmat pentru toți cei care se apropie de studiul istoriei Transilvaniei și în general pentru toți cei care fac munca de cercetare a istoriei spațiului românesc.

Volumul acesta este un model, pentru că exprimă recunoștință atât pentru cei mai de dinainte, care au trudit din greu pe aceste binecuvântate meleaguri din inima Transilvaniei, cât și pentru cei de azi care, cu aceeași râvnă, își adună eforturile și strădaniile pentru propășirea comunității lor, pentru triumful binelui, adevărului și al credinței celei dreptmăritoare.

Cartea aceasta este rodul muncii și cercetărilor asidue ale Părintelui Vasile Chiorean Logigan desfășurate pe parcursul mai multor ani, pentru a evidenția adevărul istoric, de a-l scoate la lumină și de a-l pune la îndemâna tuturor celor care vor să urmeze îndemnul, de a începe studiile lor, plecând de la elemente inedite, necunoscute până în acel moment, pe care apoi să le prezinte în lucrări istoriografice.

Considerăm că această lucrare reprezintă o contribuție extrem de importantă la cunoașterea realităților legate de comunitatea din Iernuțeni. Această carte este una de referință pentru această comunitate, este o carte care trebuie să fie nelipsită din casele oamenilor care formează această comunitate și nu numai. Trebuie să fie studiată și analizată cu mare atenție și seriozitate, este o carte de suflet, pentru sufletele însetate după frumos, dreptate și adevăr. Valoarea acestei cărți este incontestabilă și este cu atât mai mare cu cât ea dă mărturie despre vechimea și permanența românismului și a creștinismului curat și sănătos pe aceste meleaguri. Cartea aceasta este o mărturie vie despre viața și spiritualitatea oamenilor frumoși, drepți și credincioși din Iernuțeni.

Îl felicit din adâncul nestrămutat al sufletului pe Părintele Vasile Chiorean Logigan pentru această nouă și minunată lucrare a sa, îi urez mult spor pe viitor în activitatea sfinției sale atât pastoral-misionară cât și cărturărească și totodată îl asigur de statornica mea prietenie și de cele mai alese și nobile sentimente de dragoste, respect, prețuire și admirație pentru întreaga activitate desfășurată de sfinția sa de-a lungul timpului, atât în ogorul Bisericii lui Hristos, în slujba neamului nostru românesc cât și în sfera cultural-intelectuală.

 

Lasă un comentariu