Adevărul, Necredinciosul și... Ardealul

CHESTIUNILE ARDEALULUI și problemele minoritarilor unguri au fost chestiuni care m-au preocupat permanent. Evident, nu am putut rămâne indiferent față de provocările iredentismului și revizionismului maghiar, adresează tot felul de invective la adresa statului și poporului român, umblând cu jalba-n proțap, mințind, pe la toate „curțile europene" ca să se plângă de „nedreptățile istorice", făcute la adresa poporului maghiar prin Tratatul de la Trianon, dar și pentru „oprimările" și „suferințele" pe care ungurii transilvăneni le suferă din partea „puterii române de ocupație". Problema este că noi românii nu suntem uniți deși, la Alba Iulia, după citirea Declarației de Unire, episcopul unit cu Roma l-a îmbrățișat pe Episcopul Miron Cristea - viitorul patriarh al României - spunând: „PE CUM NE VEDEȚI AZI ÎMBRĂȚIȘAȚI FRĂȚEȘTE, AȘA SĂ RĂMÂNĂ ÎMBRĂȚIȘAȚI PE VECI TOȚI FRAȚII ROMÂNI". (Cei ce au urechi de auzit să audă) n.a.

Profesor patriot ILIE ȘANDRU (1935 -), Publicist, istoric literar și profesor

***

SĂ NE TEMEM DE DOMNUL DUMNEZEUL NOSTRU, care ne dă la vreme ploaie timpurie și târzie și ne păstrează săptămânile hotărâte ale culesului. Fărădelegile voastre au schimbat aceasta și păcatele voastre au depărtat acest bine de la voi. CĂ SE AFLĂ NECREDINCIOȘI PRINTRE POPORUL MEU, care pândesc ca prinzătorii de păsări, se ascund la pământ și prind pe oameni. Cum sunt cotețele pline de păsări, așa sunt casele lor pline de înșelătorie; Prin aceasta s-au ridicat și s-au îmbogățit ei, s-au făcut grași și cu pielea lucioasă și ÎN RELE AU ÎNTRECUT ORICE MĂSURĂ. NU fac dreptate nimănui, nici chiar orfanului, NU DAU DREPTATE SĂRACULUI ȘI HUZURESC. E cu putință oare să nu pedepsesc acestea și să nu mă răzbun asupra unui popor ca acesta? (cap. V).

PROOROCUL IEREMIA, a fost unul din cei patru mari prooroci ai Vechiului Testament (alături de Isaia, Iezechil și Daniel). Și-a desfășurat activitatea în secolele VII - VI î. Hr., timp de 40 de ani, sub domnia a cinci regi: IOSIA (17 ani), IOIACHIM (11 ani), IEHONIA (3 luni), și SEDECHIA (11 luni). A fost contemporan cu distrugerea Ierusalimului și deportarea poporului ales în exil la Babilon (597 î.Hr.). Biserica Ortodoxă îl prăznuiește la 1 mai.

***

Adevărul trăiește, în toate ființele vii, numai ca totalitate; când se desparte în părțile lui, îi dispare sufletul și rămân din el numai abstracțiile moarte cu miros de cadavru.

Aleksandr Ivanovici Herzen (1812-1870), scriitor, filosof și democrat-revoluționar rus

P.S. „Domnului Dumnezeului vostru să-I urmați și de El să vă temeți; să păziți poruncile Lui și glasul Lui să-L ascultați; Lui să-I slujiți și de El să vă lipiți. Căci voi sunteți poporul sfânt al Domnului Dumnezeului vostru și pe voi v-a ales Domnul ca să-I fiți poporul Lui de moștenire dintre toate popoarele care sunt pe pământ" (Deuteronom 13, 4; 14, 2).

„1001 CUGETĂRI" vol. II

 

Lasă un comentariu