Bonele vor fi angajate numai cu contract de muncă și cu plan de activități!

În ședința de joi, 7 septembrie 2017, Guvernul României a adoptat normele metodologice de aplicare a Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă.

Actul normativ reglementează procedura de recunoaștere a calificărilor, în vederea exercitării profesiei de bonă pe teritoriul României, aspectele referitoare la exercitarea acestei profesii, instituțiile care eliberează documentele necesare obținerii acestui drept și aspectele referitoare la asigurarea calității serviciilor exercitate de bonă.

Noile reglementări includ un model de asigurare a serviciilor de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei, respectiv servicii instructiv-educative, prin care se asigură îngrijirea, creșterea, protecția, educația și învățarea copilului, folosind metode variate și alternative de educare și supraveghere.

„Contractul individual de muncă și contractul de prestări de servicii includ, în anexă, ca parte integrantă din contract, planul de activități. Acest plan se elaborează în acord cu reprezentantul legal al copilului, în funcție de numărul de copii aflați în grijă, categoria de vârstă a copiilor, de nevoile individuale ale fiecăruia și ale familiei acestuia.

Planul de activități poate include responsabilități ale bonei privind protejarea copilului de orice formă de abuz, neglijare, exploatare, însoțirea copilului la spital până sosesc părinții sau reprezentantul legal, oferirea unei alimentații corespunzătoare calitativ și cantitativ, adaptată vârstei, nevoilor și preferințelor acestuia, în funcție de meniurile stabilite cu repzentantul legal al copilului.

La solicitarea reprezentantului legal al copilului, bona însoțește copilul cu dizabilități la activitățile de reabilitare, precum fizioterapie, kinetoterapie, masaj, logopedie, de abilitate manuală și alte forme de terapii.

Planul de activități se poate revizui anual sau ori de câte ori este nevoie, în funcție de progresul copilului, nevoile individualizate ale acestuia, programul reprezentantului legal.

Serviciul public de asistență socială are obligația să asigure reprezentanților copilului, la cerere, în mod gratuit, consiliere în vederea elaborării planului de activități.

Activitatea bonei se supune controlului inspecției sociale, însă controlul se realizează obligatoriu cu acordul și în colaborare cu părintele sau reprezentantul legal", prevăd normele aprobate, recent, de Guvern.

 

 

Lasă un comentariu