Vasile Netea, despre Nicolae Bălcescu

Cărturarul Vasile Netea include în paginile sale numeroase elogii aduse personalităților importante ale culturii și ale istoriei poporului român. Evocă activitatea unor personalități care și-au adus o contribuție importantă la realizarea marilor momente fericite ale istoriei. Ceea ce e important e faptul că șirul personalităților evocate de Vasile Netea în opera sa este foarte mare. El analizează opera și personalitatea, precum și rolul pe care l-au jucat în societatea vremii lor multe personalități, mulți oameni de cultură sau oameni care au scris istorie prin faptele lor memorabile.

Vasile Netea elogiază o figură de primă mărime în cadrul luptelor Revoluției de la 1848, Nicolae Bălcescu. Îl prezintă pe Bălcescu în contextul relațiilor pe care acesta le-a avut cu cărturarii și luptătorii români din Transilvania. „Strâns legat prin toate fibrele simțirii, inteligenței și energiei sale de Revoluția din Țara Românească - spunea Vasile Netea - pe care a servit-o până la capăt cu un sublim devotament, N. Bălcescu a fost puternic captivat și de desfășurarea și țelurile revoluției din Transilvania în care, așa după cum avea să mărturisească în anii dureroși ai exilului, a văzut una din cele mai eroice manifestații ale poporului român."(Vasile Netea, Pe drumul unității naționale, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975, p.83).

Vasile Netea vorbește și despre spiritul sublim și atât de nostalgic al lui Nicolae Bălcescu ca și Eminescu sau Iorga, spunând că „s-a entuziasmat de Domeniul și istoria Transilvaniei încă din adolescență, a urmărit cu pasiune scrierile cărturarilor ei, a căutat legătura cu dânșii, și-a purtat pașii prin marile burguri transilvane - Brașovul, Sibiul, Clujul - și-a oglindit privirile visătoare în apele Mureșului și ale Arieșului, a urcat piscurile Munților Apuseni, a poposit în căsuțele românești de la Hațeg, Abrud și Câmpeni, a ascultat doinele și cântecele de luptă ale moților, s-a ospătat cu ei, cu bradul și cu tribunii lor, în pajiștile pădurilor seculare, s-a identificat cu setea lor de libertate, s-a închinat împreună cu ei la icoana de aur a României unite".

Vasile Netea face chiar o retrospectivă a activității marelui revoluționar Nicolae Bălcescu, punctând momentele esențiale ale acesteia, relațiile pe care le-a avut cu alte persoane, studiile pe care le-a făcut. Toate realizările lui Bălcescu l-au făcut pe Vasile Netea să exprime faptul că, în cununa împletită de poporul român gloriei lui Nicolae Bălcescu, vor străluci întotdeauna și florile recunoștinței Transilvaniei, culese de pe culmea cea mai înaltă a Munților Carpați.

Lasă un comentariu