NE-AM INTERESAT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ Atribuirea codului numeric personal în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care solicită caselor terioriale de pensii, recalcularea pensiilor

Pentru aplicarea, în mod unitar, a dispozițiilor în materie de stare civilă, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș, aduce la cunoștința celor interesați, modul de atribuire al codului numeric personal necesar cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care solicită caselor terioriale de pensii recalcularea pensiilor.

Astfel, conform comunicatului instituției anterior amintite, cererea pentru atribuirea codului numeric personal se depune la structura de stare civilă din cadrul Serviciului Public Județean de Evidență a Persoanelor, pe raza căruia solicitantul a avut ultimul domiciliu în România. O dată cu depunerea cererii, vor fi prezentate, în original și copie: document de identitate valabil (act de identitate sau pașaport eliberat de autoritățile străine, copie pașaport românesc/titlu de călătorie, după caz); certificatele de stare civilă în original; documentul prin care se face dovada cetățeniei române; procură notarială și act de identitate împuternicit, după caz. După obținerea codului numeric personal, lucrătorul de stare civilă din cadrul Serviciului Public Județean de Evidență a Persoanelor, îl va înscrie pe certificatele de stare civilă la rubrica corespunzătoare, aflăm de la Codruța SAVA, director executiv, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș. 

Lasă un comentariu