Cărțile Sfinte, Binele și Iertarea

„Sunt convins și acum că ne trebuie religii, biserici, mănăstiri și slujitorii acestora dar și enoriași. Totul este: CE LE SPUNEM, CINE LE SPUNE ȘI CUM LE SPUNEM ÎNVĂȚĂTURILE CĂRȚILOR SFINTE? Trebuie coborâtă dogma între oameni pentru a revigora spiritual un neam și nu prin oricine și nu de oricine! Enoriașul nostru caută și știe multe. Nu mai este cel de acum 200 de ani sau mai demult. BISERICA NE TREBUIE MAI MULT CA ALTĂDATĂ. O BISERICĂ CU SLUJITORI CULȚI ȘI ÎNȚELEPȚI, MĂCAR CA MITROPOLIȚII ORTODOCȘI: SIMION ȘTEFAN, VARLAAM, DOSOFTEI, ANTIM IVIREANU, capabili să coboare înțelepciunea cărților sfinte, actualizând-o, între oamenii acestor vremuri.

Dușa Traian (1936- ), contabil, profesor suplinitor, președintele Comitetului de Cultură și Artă Tg.-Mureș, profesor la Liceul de Artă Tg.-Mureș, profesor metodist, profesor de Limba și Literatura Română. Este autorul a peste 700 de picturi, scriitor.

***

„Luați seama să NU răsplătească cineva răul cu rău, ci totdeauna să urmați cele bune unul față de altul și față de toți. BUCURAȚI-VĂ PURUREA! RUGAȚI-VĂ NEÎNCETAT! DAȚI MULȚUMIRE PENTRU TOATE, căci aceasta este voia lui Dumnezeu! Duhul să nu-l stingeți. Proorocile să nu le disprețuiți!ȚINEȚI CE ESTE BINE; FERIȚI-VĂ DE ORICE ÎNFĂȚIȘARE A RĂULUI! ÎNSUȘI DUMNEZEUL PĂCII SĂ VĂ SFINȚEASCĂ PE VOI!

DACĂ CINEVA NU VREA SĂ LUCREZE, ACELA NICI SĂ NU MĂNÂNCE".

EPISTOLA către TESALONICENI, este una din cele două epistole adresate tesalonicenilor și una din cele paisprezece epistole ale Sfântului Apostol Pavel aflate în Noul Testament. Ea este prima epistolă în ordine cronologică și are, ca și cea de-a doua către tesaloniceni, un pronunțat caracter eshatologic, întrucât acordă mare însemnătate lămuririi Parusiei (A doua venire a Mântuitorului ) și învierii trupurilor la sfârșitul veacurilor.

***

„O greșeală se iartă și de Dumnezeu și de oameni. De Dumnezeu pentru că Sfinția Sa e Bunătatea, Mila și Iertarea. Iar de oameni se iartă întâia oară. Dumnezeu poate ierta de două ori, omul NU. Omul gândește și Dumnezeu hotărăște".

Mihail Sadoveanu (1880 - 1961), scriitor, povestitor, nuvelist, romancier, academician și om politic român

P.S. „Împacă-te cu Dumnezeu și cazi la pace. Atunci bine va fi cu tine. Primește, te rog, învățătură din gura Lui și pune la inimă cuvintele Lui; Dacă te întorci la Cel puternic și te smerești, dacă depărtezi nedreptatea din corpul tău, atunci aurul tău îl vei prețui drept țărână și comorile Ofirului drept pietricele, pentru că Cel Atotputernic va fi pentru tine sloi de aur și grămezi de argint" (Iov 22, 21-25).

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

Lasă un comentariu