Dascăli mureșeni: TITI VASILE DĂLĂLĂU

Unul dintre cei mai talentați tineri profe-sori mureșeni, domnul Dălălău Titi Vasile, s-a născut în ziua de 23 februarie 1984, în orașul Târnăveni, județul Mureș, dar s-a mutat din fragedă pruncie, împreună cu familia, în municipiul Târgu-Mureș.

Părinții, oameni muncitori (tatăl - electromecanic, mama - optician), l-au învățat de mic ce înseamnă hărnicia și cinstea. Astfel, nu este de mirare că încă din primele clase școlare a fost remarcat cu rezultate deosebite la învățătură, clasele primare și gimnaziale fiind presărate de numeroase premii obținute în cadrul Școlii Generale Nr. 14 din Târgu-Mureș.

Anii de liceu i-a petrecut în cea mai prestigioasă instituție de învățământ liceal din județul Mureș: în perioada 1999 - 2003 a urmat cursurile liceale la Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian", profil Filologie bilingv-franceză, perioadă în care a acumulat vaste cunoștințe în domeniul limbilor franceză și engleză. La finalul studiilor, domnul profesor a obținut Atestatul de limbă și civilizație franceză emis în iulie 2003, sub egida ambasadorului Franței la București.

În 2003, a participat la examenul de admitere la Universitatea „Petru Maior" Târgu-Mureș, secția Istorie - Limba și literatura română. La examen, la disciplina istorie, a obținut cea mai mare notă dintre toți candidații - 10, fiind singura notă „perfectă" dintr-o listă de aproximativ 100 de candidați care au susținut examenul la această disciplină.

Au urmat patru ani frumoși petrecuți la facultate, în care domnul profesor și-a aprofundat cunoștințele de istorie românească și universală, precum și cele de limbă și literatură română, remarcându-se din nou la examenele din sesiunile universitare și obținând note foarte mari. În 2007 a finalizat facultatea cu lucrarea de licență intitulată „Europa în discursul pașoptiștilor transilvăneni români".

În următorul an universitar, 2007 - 2008, domnul profesor a urmat cursurile Masteratului „Elite și proiecte de Uniune Europeană" din cadrul Universității „Petru Maior"Târgu-Mureș.

Totodată, începând cu anul 2007, Dălălău Titi Vasile și-a început și cariera didactică. Perfecționarea continuă a fost o preocupare constantă încă de la începutul carierei sale. Astfel, în anul de debut, domnul profesor a urmat cursul de „Consiliere și orientare" propus de Casa Corpului Didactic din Târgu-Mureș. Apoi, în august 2010, a obținut certificatul de acordare a definitivării în învățământ. În 2013 a participat la cursul de formare „Cadrul didactic - un profesionist în sistemul de învățământ". În același an a absolvit programul de formare continuă „e-Formare: Competențe integrate pentru societatea cunoașterii". În vara anului 2015 va susține examenul pentru obținerea gradului didactic II.

Prof. Dălălău Titi Vasile, în anii de carieră didactică, a făcut cunoștință cu toate mediile școlare, predând atât în mediul urban, cât și în mediul rural, la ciclul gimnazial și la cel liceal, în prezent fiind profesor de istorie la Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian" din Târgu-Mureș. Totodată, domnul profesor este un foarte bun redactor de articole de presă, colaborând în acest sens cu unele instituții de presă din județul Mureș, în primul rând cu săptămânalul Punctul, în paginile căruia a publicat numeroase articole de cultură și referitoare la învățământul mureșean. Nu în ultimul rând, prof. Dălălău Titi Vasile se remarcă printr-o abilă activitate de traducător din limbile engleză și franceză, în domenii precum: juridic, tehnic, IT, marketing, gastronomie, artă, publicitate, ecologie, științe sociale, literatură, cinematografie.

În concluzie, putem afirma că domnul profesor Dălălău Titi Vasile se dovedește a fi un profesionist complex: un dascăl competent, un publicist talentat și un traducător perfecționist.

Lasă un comentariu