ȘANSE PENTRU ȘOMERII DE LUNGĂ DURATĂ

Distribuie pe:

Până pe data de 22 septembrie 2017, pe site-ul oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, se află în dezbatere publică ghidul solicitantului aferent schemei de finanțare „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare - pentru șomeri și persoane inactive", în cadrul căruia sunt incluși șomerii de lungă durată, dar și persoanele din mediul rural, care vor putea participa la cursuri și vor beneficia, în același timp, de măsuri de consiliere profesională.

Măsurile urmăresc ținta asumată de România în ceea ce privește atingerea unei ponderi de 70% a ratei de ocupare a forței de muncă în cadrul populației cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, până în anul 2020, comparativ cu valoarea actuală de 64%.

Cursuri pentru șomerii de peste 54 de ani

Prin intermediul acestui program de finanțare se urmărește participarea la cursuri de formare profesională a persoanelor șomere, în special a celor de lungă durată, cu vârsta de peste 54 de ani.

În plus, programul de finanțare urmărește acordarea unor servicii de consiliere profesională și organizarea unor burse ale locurilor de muncă pentru persoanele care fac parte din grupul țintă și care sunt înscrise la activitățile proiectelor finanțate.

Bugetul total disponibil este de peste 450.700.000 de euro, fiind dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia), împărțit în mod egal între cele șapte regiuni de dezvoltare menționate mai sus, regiunea București-Ilfov fiind exclusă de la finanțare.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1,5 milioane de euro, ceea ce corespunde unui număr minim de 300 de proiecte ce vor fi finanțate în perioada de implementare, care este de maximum 24 luni.

Activități eligibile

Activitățile eligibile prin intermediul acestor proiecte includ servicii privind stimularea ocupării, cum sunt cele de informare și consiliere profesională, precum și servicii de medierea muncii.

În vederea asigurării indicatorilor țintă asumați, activitățile de informare și consiliere profesională și de mediere se vor desfășura obligatoriu pe toată perioada de implementare a proiectelor aprobate spre finanțare. Astfel, pentru fiecare lună de implementare a proiectului, se vor identifica și se vor prezenta persoanelor din grupul țintă, cel puțin 30 de noi locuri de muncă vacante și facilitarea a cel puțin 15 interviuri de angajare.

În plus, în cadrul fiecărui proiect selectat pentru finanțare se vor organiza cel puțin două burse ale locurilor de muncă.

Serviciile privind formarea profesională vor fi realizate de către furnizori autorizați și se va organiza prin programe de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare, specializare, programe finalizate cu certificate de calificare sau de absolvire.

Pentru înlesnirea participării celor din grupul țintă la activitățile proiectului și creșterea gradului de ocupare, sunt prevăzute activități de acompaniament, oferite gratuit, cum ar fi servicii de asistență (creșă, after-school, acompaniere) acordată persoanelor aflate în îngrijirea membrului grupului țintă, și servicii de asistență medicală, psihologică și socială, grupul-țintă fiind format, în special, din șomeri de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55 - 64 ani), persoane cu nivel redus de educație, persoane din mediul rural (în special cele ocupate în agricultură) și cetățeni români aparținând minorității rome.

Dovada apartenenței la grupul țintă se va putea face inclusiv prin declarație semnată pe proprie răspundere a persoanei vizate.

Numărul minim obligatoriu al persoanelor care compun grupului țintă și care beneficiază de sprijin în cadrul proiectului este de 500 persoane.

Cheltuieli eligibile

În cadrul acestor proiecte, vor fi eligibile cheltuieli salariale și contribuțiile sociale cu personalul implicat în implementarea proiectului; cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu și experți implicați în implementarea proiectului; cheltuieli cu deplasarea pentru participanți (grup țintă); cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare; subvenții și premii acordate participanților la activitățile proiectelor; cheltuieli cu asigurarea hranei participanților și închirierea de sedii și spații necesare desfășurării activităților asumate.

*

În cadrul fiecărui proiect, se vor organiza burse ale locurilor de muncă, având scopul de a facilita angajarea unui număr cât mai mare al persoanelor din grupul-țintă. De reținut că sunt eligibile persoanele din toate regiunile țării, cu excepția regiunii București-Ilfov.

 

Lasă un comentariu