PRECIZĂRI PRIVIND APLICAREA UNITARĂ A LEGILOR PENSIILOR

La solicitarea mai multor cititori ai ziarului nostru, Doamna Eugenia Neagoe, director executiv al Casei de Pensii Mureș, ne-a oferit detalii despre aplicarea unitară a dispozițiilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.

Adeverință din care să rezulte perioadele de stagiu de cotizare - În vederea aplicării prevederilor art. 25, art. 26 și art. 27 din Legea nr. 223/2015 și ale art. 192 din Legea nr. 263/2010, la cerere, casa de pensii sectorială și casa teritorială de pensii eliberează o adeverință din care să rezulte perioadele de stagiu de cotizare (vechime) în serviciu și perioadele asimilate valorificate la stabilirea și (sau) recalcularea pensiei. Conform prevederilor art. 27 din Legea nr. 223/2015 și ale art. 192 din Legea 263/2010, perioadele asimilate se valorifică în funcție de opțiunea solicitantului, exprimată la data înscrierii la pensie, doar în unul dintre sisteme.

Pensia de invaliditate - În situația persoanelor care solicită acordarea pensiei de invaliditate, stagiul potențial prevăzut la art. 39 din Legea nr. 223/2015, respectiv art. 75 și 76 din Legea nr. 263/2010, se acordă doar în unul dintre sisteme, respectiv în ultimul sistem în care persoana a fost asigurată, în temeiul prevederilor art. 26 din Legea nr. 223/2015.

Indemnizația pentru însoțitor cuvenită pensionarilor de invaliditate gradul I se acordă numai de către ultimul sistem în care persoana a fost asigurată, conform dispozițiilor art. 41 alin. (3) din Legea nr. 223/2015 cu modificările și completările ulterioare. În situația în care persoana este încadrată în gradul I de invaliditate doar în unul dintre sisteme, indemnizația de însoțitor se va plăti de către acest sistem.

Pensiile militare - Aplicarea prevederilor art. 57 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare și ale art. 92 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii se realizează de către fiecare dintre părți, conform legislației proprii, respectiv: acordarea pensiei de urmaș la cererea persoanei îndreptățite; transmiterea către celălălat sistem a deciziei privind acordarea pensiei de urmaș împreună cu o informare din care să rezulte data de la care persoana a optat pentru pensie de urmaș; suspendarea plății pensiei proprii de către celălalt sistem se face începând cu luna următoare opțiunii pentru pensia de urmaș.

Stagiul de cotizare realizat de pensionarii militari după data pensionării și nevalorificat la stabilirea și (sau) recalcularea pensiei militare, conform dispozițiilor art. 107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii precum și ale art. 109 alin. (5) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare, se acordă drepturi de pensie de către casele teritoriale de pensii.

Lasă un comentariu