,,Măsuri integrate pentru combaterea sărăciei și a marginalizării în Livezeni"

Distribuie pe:

Primăria Comunei Livezeni, Școala Gimnazială ,,Benedek Elek"- Livezeni, Asociația pentru Inovare Socială, Fundația Creștină „RHEMA" și Unic Sports SRL au organizat, joi, conferința de presă, pe tema demarării proiectului ,,Măsuri integrate pentru combaterea sărăciei și a marginalizării în Livezeni. „Proiectul vizează comunitatea satului Livezeni, din județul Mureș. Valoarea investițiilor va fi de 19 milioane de lei, prin acest proiect avându-se în vedere o serie de acțiuni și activități concrete, care vor fi realizate pe parcursul următorilor 3 ani. Astfel, se preconizează ca până la mijlocul anului 2020, să se reușească îmbunătățirea situațiilor familiilor care trăiesc acum sub limita sărăciei, servicii sociale și medico-sociale care să funcționeze și, nu în ultimul rând, să se dezvolte economia locală prin întreprinderile noi înființate și prin calificarea forței de muncă.

Vorbind despre obiectivul și scopul proiectului, Sabău Ciprian - manager proiect, a punctat: ,,Obiectivul și scopul proiectului îl reprezintă diminuarea fenomenului de excluziune socială și sărăcie în comunitatea marginalizată din comuna Livezeni, județul Mureș, prin furnizarea de măsuriintegrate de sprijin și asistență pentru 150 de gospodării, respectiv 600 de persoane. Obiectivul general al proiectului se va realiza prin furnizarea de servicii integrate de creștere a accesului și a participării la educație, sprijin pentru accesul și menținerea pe piața muncii, susținerea antreprenoriatului, furnizarea de servicii medicale și sociale, îmbunătățirea condițiilor de locuit, asistența juridică pentru reglementarea actelor, care se adresează membrilor comunității marginalizate din comuna Livezeni, în număr de 600 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială."

Banyai Istvan, primarul comunei Livezeni, a subliniat importanța implementării acestui proiect, referindu-se și la activitățile pe care le propune: ,,Acest proiect este de o importanță majoră pentru comunitatea din comuna Livezeni, deoarece chiar și astăzi, în anul 2017, avem foarte multe familii care trăiesc sub pragul de sărăcie. În ceea ce privește gradul de ocupare al forței de muncă, prin acest proiect vom reuși să rezolvăm parțial și această problemă, prin creare de locuri de muncă în comuna Livezeni. În urma implementării activităților ne propunem: să ajutăm 290 de copii să meargă la școală și să obțină rezultate bune și foarte bune; să calificăm 300 de persoane în diferite meserii; să instruim 200 de oameni cu spirit întreprinzător; să înființăm 40 de afaceri noi în comuna Livezeni, afaceri susținute cu subvenții în valoare de 25.000 euro, să înființăm un Centru comunitar care oferă servicii sociale, medicale și medico-sociale, în care 600 de persoane vor primi asistență de specialitate; să îmbunătățim condițiile de locuit pentru 150 de familii", a precizat primarul comunei Livezeni.

Lasă un comentariu