Senatul, Răul și... Cetatea

„Mulțumesc lui Dumnezeu fără încetare pentru a-mi fi însuflețit o asemenea credință în care îmi propun să trăiesc și să mor cu ferma speranță de a urma viața eternă". „RUGĂCIUNEA ESTE BATERIA SUFLETULUI MEU; ÎNTOTDEAUNA MI-AM DORIT SĂ GĂSESC ȘI O ALTĂ MODALITATE DE A PRODUCE O ALTFEL DE ENERGIE, ȘI ANUME «ENERGIA SPIRITUALĂ», ÎN MĂSURĂ SĂ ALIMENTEZE CREDINȚA ȘI ANUME RUGĂCIUNEA".

„Dacă în acest SENAT nu este loc pentru Domnul numit DUMNEZEU, atunci nu este loc nici pentru domnul pe nume VOLTA ALESSANDRO". (Fraza citată este atribuită fizicianului de origine italiană mai sus amintit, numit Senator al Regatului în 1809, de către NAPOLEON. Faptul că marele om de știință era și un mare credincios nu este un secret, dar este mai puțin cunoscut).

Alessandro Volta (1745-1827), fizician și chimist italian, a inventat pila electrică, iar numele său a fost dat unității de tensiune electrică (VOLT). Profesor la Universitatea din Pavia, unde în domeniul electricității face o serie de invenții revoluționare .

***

„FIULE! Nu face rele și nu te va prinde răul. Depărtează-te de la nedreptate și nedreptatea se va depărta de la tine. Nu semăna pe brazdele nedreptății, ca să nu seceri de pe ele cu șapte părți mai mult. Nu cere de la Domnul stăpânire nici de la împărat scaun de mărire. Nu cerca să fii judecător, ca nu cumva să nu poți ridica nedreptățile; Nu făuri minciuni fratelui tău, nici împotriva prietenului tău să nu faci așa. Nu trece cu vederea vorbele înțelepților, ci la pildele lor oprește-te, căci de la ei vei lua învățătura și îndemânarea de a da răspuns celor mai mari. NU DISPREȚUI VORBA CELOR BĂTRÂNI, CĂ ȘI EI AU ÎNVĂȚAT DE LA PĂRINȚII LOR. CĂ DE LA EI VEI ÎNVĂȚA ÎNȚELEPCIUNEA ȘI ÎNDEMÂNAREA DE A DA RĂSPUNS BUN LA NEVOIE" ( Cap. 7- 8).

ISUS SIRAH, Acest Isus era fiul lui Sirah, nepotul lui Isus, cu același nume ca al lui. Acesta a fost în timpurile de după captivitatea și întoarcerea din Babilon și imediat după profeții. Bunicul lui, Isus, după cum mărturisește și el, a fost printre evrei un bărbat sârguincios și foarte chibzuit. Acela a adunat nu numai cugetările celorlalți oameni inteligenți care au fost înainte de el, ci a creat și el cugetări proprii pline de inteligență și înțelepciune.

***

„Alexandru Macedon, când ocupa câte o cetate, se oprea la porțile cetății și aprindea mii de făclii. Era un semn că, dacă cei din cetate se predau, erau iertați. Tot așa și omul, este ca o cetate! Dumnezeu își aprinde flacăra Sa și ne avertizează să ne predăm Lui și faptelor bune, altfel vom fi pedepsiți". (Universul credinței - 2009)

P.S. „Cel nelegiuit fuge ca nimeni să nu-l urmărească, iar dreptul stă ca un pui de leu fără grijă. Din pricina greșelilor unui om zilnic se ivesc certuri, iar omul iscusit le stinge. Oamenii răi nu pot pricepe nimic din ce este drept, iar cei ce caută pe Domnul înțeleg tot". (Pilde 28, 1-3; 5)

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

 

Lasă un comentariu