BANII ROMÂNIEI (XXV) STRUCTURA ECONOMIEI NU CREEAZĂ DESTUI BANI

Regretabil este și faptul că nici în prezent nu suntem preocupați de schimbarea structurii economiei printr-un salt spre modernitate și de depășire a stadiului de economie manufacturieră și profund dependentă de occidentul european în ceea ce privește aportul de cercetare-dezvoltare la producția noastră.

Un exemplu concludent din acest punct de vedere este modul total dezinteresat în care s-a tratat Agenda Forumului de la Davos, considerată cel mai important document programatic în domeniul modernizării și adaptării structurilor economice la progresele științifice, dar și la schimbările importante survenite în dinamica și orientarea fluxului de valori pe piața globală.

Dezinteresul evident cu care este tratat în România Forumul Davos ar putea fi explicat printr-o anumită uzură imagologică normală a Forumului, după o perioadă relativ îndelungată de funcționare, ca și de o, la fel de relativă, inconsecvență în menținerea exigenței față de importanța și atractivitatea temelor puse în discuție. Situații asemănătoare au apărut pe parcursul timpului și în alte țări ceea ce ar sugera apariția unui trend descrescător generalizat al interesului față de Forum. Ar mai trebui adăugat și faptul că nici personalități de prim rang mondial ale vieții politice, economice sau academice nu au mai frecventat Forumul la nivelul și amploarea specifice primilor ani de funcționare.

Cele de mai sus pot fi argumente care să justifice de ce Forumul de la Davos nu este o temă importantă pentru media și, mai ales, nu este o temă de dezbatere la nivelul analiștilor și decidenților politici. Am putea chiar explica de ce nu există un follow-up al lucrărilor de la Davos prin traducerea și publicarea acestora sau prin utilizarea lor în fundamentarea unor măsuri sau politici economice la nivel guvernamental sau al programelor partidelor politice.

Am putea justifica dezinteresul cu astfel de argumente, dar nu ar fi nici suficient și nici corect dacă ne-am opri doar la ele, căci există și un alt argument care, din păcate, este hotărâtor. Adevărul este că Forumul de la Davos nu se bucură în România de atenția pe care o merită, deoarece nu avem capacitatea de a-i înțelege și conștientiza importanța. Trăim într-o lume paralelă cu cea a Forumului. Acesta abordează problemele globale ale dezvoltării, încercând să deslușească evoluțiile pe termen lung ale tendințelor de favorizare sau defavorizare ale acesteia, noi abordăm probleme de interes cotidian într-o manieră pompieristică fără nicio viziune strategică de durată.

În 2016, Forumul a discutat problema celei de-a patra revoluții industriale, noi discutăm despre o posibilă reindustrializare. Forumul a discutat problematica general globală a protejării mediului, noi nu putem stopa despăduririle. Forumul a mai discutat despre locul și rolul calificării inteligente a tinerei generații în reorientarea tipului și funcționării pieței muncii, noi discutăm despre abandonul școlar și lipsa de toalete în școli. („The Global Competitiveness Report 2015-2016").

(va urma)

Lasă un comentariu