Noi condiții de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale

Cei care doresc să se racordeze la sistemul de transport al gazelor naturale al cărui operator este licențiat de Autoritatea Națională de Reglementare a Energiei (ANRE) vor trebui să respecte Ordinul nr. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 739, din 14 septembrie 2017.

Conform noului act normativ, procesul de racordare constă în mai mulți pași, după cum urmează: adresarea cererii de racordare, direct (la biroul specializat de informare și relații cu publicul ori prin intermediul serviciilor poștale sau de date, respectiv fax, poștă electronică, ori prin intermediul secțiunii de pe pagina de internet a operatorului de transport și de sistem dedicată preluării online a solicitărilor); stabilirea soluției de racordare la sistemul de transport care se face în termen de 30 de zile de la primirea cererii de racordare și a documentelor ce o însoțesc; încheierea contractului de racordare între solicitant și operatorul de transport și de sistem în termen de maximum 60 de zile de la primirea ofertelor; achitarea tarifului de racordare; obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate; proiectarea racordului, prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE; verificarea documentației tehnice aferente racordului conductei de transport al gazelor naturale; execuția racordului; recepția la terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune a acestuia și a stației de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale de către operatorul de transport și de sistem, precum și recepția finală a acestor obiective, în termen de 6 zile lucrătoare de la data primirii notificării operatorului economic autorizat ANRE care a executat racordul.

Avizul tehnic de racordare are o perioadă de valabilitate până la punerea în funcțiune a racordului și a stației de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale.

În situația în care nu a fost încheiat contractul de racordare la sistemul de transport în termen de 60 de zile, precum și în situația în care acesta a fost reziliat, avizul tehnic de racordare își încetează valabilitatea. 

Lasă un comentariu