Copiii străini vor primi cetățenia română odată cu părinții lor!

Distribuie pe:

În ședința de joi, 21 septembrie 2017, Guvernul a modificat și completat, prin ordonanță de urgență, cadrul legal privind acordarea cetățeniei române copiilor minori ai cetățenilor străini sau fără cetățenie.

Astfel, Guvernul a decis ca acestor minori să li se acorde cetățenia la cererea părinților și odată cu aceștia: „Cererea va fi depusă odată cu cererea părinților de acordare a cetățeniei române, în condițiile Legii nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 576 din 13 august 2010, cu condiția ca, la data cererii, copiii minori să domicilieze, în condițiile legii, în România".

În ceea ce privește copiii adoptați, modificările prevăd: „Sunt modificate și dispozițiile cu privire la dobândirea cetățeniei române de către copilul adoptat, fiind reglementate situațiile în care adopția se face de către soțul cetățean român al părintelui firesc sau adoptiv, cetățean străin, ori de către persoana de cetățenie română care se află într-o relație stabilă și conviețuiește cu acest părinte, în condițiile prevăzute de Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările ulterioare.

În ambele cazuri, dacă părinții nu cad de acord în privința cetățeniei minorilor, decizia va fi luată de tribunalul de la domiciliul minorului sau, după caz, de către instanța judecătorească competentă să încuviințeze adopția, ținând cont de interesele acestuia.

Minorului care a împlinit 14 ani i se cere consimțământul, iar dacă devine major în timpul perioadei de soluționare a cererii, acesta va depune jurământul, în condițiile legii.

Minorilor care dobândesc cetățenia română odată cu părinții sau cu unul dintre ei li se va elibera certificat de cetățenie distinct de cel al părinților".

Până acum, minorii care dobândeau cetățenia română odată cu părinții sau cu unul dintre ei erau înscriși în certificatul de cetățenie al părinților.

Guvernul explică adoptarea noilor reglementări prin ordonanță de urgență, prin necesitatea de a elimina, cu efect imediat, aspecte care au generat interpretări divergente la nivelul autorităților cu atribuții în domeniu, urmate de numeroase litigii, soluționate definitiv sau în curs de soluționare pe rolul instanțelor judecătorești.

„În acest fel, dispozițiile aprobate sunt aplicabile și persoanelor cărora, prin hotărâre judecătorească definitivă, li s-au anulat, după caz, actele de stare civilă, mențiunile cu privire la dobândirea cetățeniei române înscrise pe acestea ori actele de identitate sau documentele de călătorie românești, întrucât nu s-a parcurs procedura privind acordarea cetățeniei române la autoritatea competentă, odată cu părinții care au obținut cetățenia română", precizează Guvernul într-un comunicat de presă.

 

Lasă un comentariu