Dumnezeu, Rugul aprins și... Conștiința

„Conștiința?" - „Instinct dumnezeiesc, voce nemuritoare cerească, călăuză sigură a unei ființe neștiutoare și mărginită, dar inteligentă și liberă; Judecător fără greș al binelui și răului, care face pe om asemenea lui Dumnezeu, tu îl faci să înfăptuiască ceea ce este moral! Fără tine nu simt în mine nimic, care să mă ridice deasupra dobitoacelor".

Jean - Jacques Rousseau (1712-1778), a fost un filosof francez de origine genoveză, scriitor și compozitor, unul din cei mai iluștri gânditori ai iluminismului.

***

„Mișcarea RUGULUI APRINS a fost un vulcan mistic în ROMÂNIA între anii 1945 și 1948, o reacție a elitei intelectuale într-un moment de criză. ȚARA era ocupată de trupe sovietice, nonvalorile își cereau dreptul la educație și cultura românească. Mișcarea a început din teama că ne pierdem ca oameni, ca entități spirituale, în lumea aceasta în care DUMNEZEU și-a pus pecetea Ființei Sale. Ne-am trezit deodată în prezența comunismului, acest animal sovietic cu duhori apocaliptice, cu miros de votcă și sudori comisărești, care umpluse ȚARA de afișe, adunări, presă murdară, prostituție politică, răsturnare de valori".

TĂVĂLUGUL COMUNIST ne-a umplut de groază; eram speriați că vom fi transformați într-o masă anonimă, informă, fără conștiință proprie sau personalitate. Unde să fugi, dacă nu în adâncul ființei tale? Unde să te închizi, dacă nu în cămările sufletului? Și aici s-a întâmplat minunea: omul căutându-se pe sine, s-a întâlnit cu DUMNEZEU, a intrat în ordinea Duhului.

Pentru a-l cunoaște pe Dumnezeu, pentru a ne întâlni cu Dumnezeu este nevoie de coborârea în noi, de exploatarea universului interior".

BENEDICT GHIUȘ (1904-1990), preot martir, scriitor, duhovnic renumit, arhimandrit.

***

„Dumnezeu este iubire veșnică, lumină veșnică, întâlnit cu omul, creat de El, în Hristos și cu universul creat de El, în legile care stăpânesc în armonia cosmică. Un Dumnezeu extramundan, creator și păstrător al creației; realizator al unirii omului cu frumusețea Lui, fără să se contopească, și ai armoniei cosmice, iubirea care mișcă sori și stele."

Dante Alighieri (1265-1321), poet, filosof, om politic, cel mai mare scriitor din Evul Mediu, autor al „Divinei Comedii", o capodoperă a literaturii universale, primul mare poet de limba italiană.

P.S. „Și orice ai face, fă din toată inima". (Coloseni 3,23)

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

Lasă un comentariu