NE-AM INTERESAT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ

Pentru atribuirea codului numeric personal necesar eliberării pașaportului simplu electronic cu datele biometrice incluse, cererea de solicitare trebuie să cuprindă starea civilă, data și locul nașterii, numele purtat anterior, precum și ultimul domiciliu avut în România, aflăm de la Codruța SAVA, director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș. Domnia sa adăuga și că, o dată cu depunerea cererii, vor fi prezentate, în original și copie, următoarele documente: certificatele de stare civilă eliberate de autoritățile române, documentul de identificare în valabilitate (act de identitate sau pașaport eliberat de autoritățile străine, după caz) și documentul prin care se face dovada cetățeniei române.

Lasă un comentariu