Banca Națională angajează specialiști români din străinătate!

Banca Națională a României (BNR) lansează un program - Brain Regain 2017 - de selectare a specialiștior români care muncesc în străinatate, punându-le acestora la dispoziție posturi de înaltă competență, în domeniile politică monetară, modelare și prognoze macroeconomice, stabilitate financiară, reglementare și autorizare, operațiuni de piață, studii economice, relații internaționale și rezoluție bancară.

„Dacă aveți minimum 5 ani de experiență profesională relevantă, obținută în străinătate, în cadrul unor instituții financiare internaționale, bănci centrale, bănci comerciale, instituții de învățământ superior sau institute de cercetare, Banca Națională a României vă oferă posibilitatea valorificării experienței în țară, prin angajarea cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

Posturile disponibile prin Programul Brain Regain 2017, condițiile specifice de participare și calendarul procesului de selecție vor fi publicate până la data de 1 octombrie 2017", precizează BNR, într-un comunicat de presă.

Printre condițiile generale de participare la programul de selecție, se numără deținerea unei diplome de master și (sau) doctorat, după caz; experiență profesională de minimum 5 ani; cunoașterea limbii engleze; deținerea cetățeniei române și, la momentul depunerii aplicației, deținerea unui loc de muncă în străinătate.

Procesul de angajare cuprinde selecția pe baza documentelor de înscriere (depuse prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro, conform calendarului), selecția pe baza eseurilor (candidații selectați după prima etapă vor transmite prin e-mail un eseu întocmit în limba engleză (între 6.000 și 8.000 de cuvinte, în termenul solicitat), evaluarea profilului psihologic și a compatibilității cu postul (candidații selectați în urma etapei anterioare vor completa on-line un chestionar psihometric) și interviul final (susținut în prezența membrilor comitetului de administrare al programului, la sediul BNR, strada Doamnei nr. 8, sector 3, București).

Candidații admiși în urma procesului de selecție vor fi angajați în BNR cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Totuși, în situația în care candidații au rude până la gradul al doilea sau soțul (soția) angajate în BNR, aplicația lor va fi analizată de direcția resurse umane în vederea evitării apariției unui conflict de interese. 

Lasă un comentariu