LA CASA IANCULUI Transilvania din suflet

Într-un răsfăț de neasemuite cuvinte elogioase, pornite din fântâna sufletului cel trăitor pe aceste jertfelnice meleaguri, miercuri, 27.09.2017 la ,,Casa Iancului", oamenii de cultură: poetul, scriitorul, jurnalistul LAZĂR LĂDARIU, prof. MIHAI MONORANU, prof. ALEXANDRU CIUBÎCĂ și juristul IOAN BERȚA ne-au lăcrimat inima și sufletul vorbindu-ne despre Transilvania.

Au fost poate, cele mai frumoase cuvântări despre acest ,,colț de plai" și ,,gură de rai", cuibarul veșnicirii noastre, primit de la Măritul ca dar de păstrat și de dat pe mai departe urmașilor, veac după veac, tot mai frumos, mai curat, mai bun, pentru a fi și a rămâne mereu raiul cel pământesc al lumii.

Domnul LAZĂR LĂDARIU ne-a picurat pe suflet infiorate și înălțătoare cuvinte despre veșnicia acestui loc, despre moșii și strămoșii noștri, despre locurile noastre cele de mare și sfântă închinăciune unde au sângerat, au murit, s-au înstelat și înveșnicit oamenii acestui darnic pământ.

A citat mai apoi aprecierile despte Transilvania, lăsate de erudiții neamului românesc, așa cum au simțit ei atunci când au gândit la acest loc dumnezeiesc: ,,leagănul și rădăcinile neamului românesc", ,,aici sunt urmele pașilor lui Dumnezeu", ,,în sângele locuitorilor de aici sunt secole de victorii și jertfe ce ne-au călit", ,,ultimul bastion în fața imensității Siberiei", ,,cheagul nea-mului românesc", ,,grădina aicii Domnului", ,,centrul de rezistență în cetatea Carpaților", ,,Transilvania este prezent, trecut și viitor, fără ea nu poate exista neamul românesc"etc.

Domnul MIHAI MONORANU ne-a vorbit despre marele gânditor român transilvănean VASILE BĂNCILĂ și despre considerațiunile acestuia cu privire la Transilvania. Sunt gândurile unui trăitor de aici, silnicit mereu pe huma pământului cu neamul său, dar mereu conștient de faptul că: ,,Ardealul este cuibarul nostru etnic, de roire istorică",

el este în fapt ,,de o mare unire sufletească de la vârf la bază", este ,,sensul originalității noastre", ,,fiecare român este o idee, un răspânditor de cultură", pentru că aici a fost mereu mai multă ,,ordine, cultură, moralitate", Ardealul reprezentând de fapt ,,semnificația autohtoniei noastre", ,,avem în noi calmul istoric care ne apără și ne întărește", etc.

Domnul prof. ALEXANDRU CIUBÎCĂ, împreună cu un grup de elevi au realizat un montaj muzical-vizual pe muzica lui Fărcașu, Zamfir, Enescu, cu imgini deosebite din magnifica Transilvanie care ne-a înmuiat sufletul. Apoi, domnia sa, ne-a vorbit despre unitatea lingvistică, religioasă, culturală a tuturor românilor, cea care a constituit întotdeauna liantul lor spiritual în formarea conștiinței de sine, simțind și știind că au o rădăcină comună.

Domnul IOAN BERȚA și-a punctat alocuțiunea cu citate despre Transilvania ale unor mari oameni de cultură români, ca și cu secvențe de poezii din opera unor poeți români cunoscuți, care au elogiat acest colț de pământ românesc.

În final, poeții: MIRCEA DORIN ISTRATE, SILVIU RAȚIU și doamna CAROLINA VINȚELER (care și-a făcut acum și aici debutul cu o foarte frumoasă creație proprie) au citit poezii la temă, foarte gustate de public.

A fost una din cele mai frumoase seri la ,,Casa Iancului", dintr-o toamnă molatică și liniștită, care ne-a înălțat și ne-a înfiorat pentru o clipă sufletul nostru cel întinat de-acum cu toate păcatele lumii, dar care, atunci când s-a vorbit de Transilvania, în tremurul unei lăcrimate pleoape și-a adus aminte că este urmașul de urmaș a celor care țin încă pe umerii lor, cuibarul și veșnicia lumii.

Lasă un comentariu