Solicitarea despăgubirilor pe baza asigurării obligatorii a locuinței

PAID (Pool de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale) a făcut recent precizări privind procedura de solicitare a despăgubirilor aferente asigurării obligatorii a locuinței, care acoperă, deocamdată, doar pagubele produse de cutremure, alunecări de teren și inundații.

Conform PAID, în caz de cutremur, de inundație sau de alunecare de teren, persoanele care dețin o poliță de asigurare obligatorie a locuinței trebuie să contacteze, în primul rând, instituțiile apropiate de locul producerii dezastrului, care vor constata și vor declara starea de dezastru, dar vor delimita și zonele de calamitate pentru orice eveniment cuprins în riscurile asigurate.

Autoritățile cărora trebuie să vă adresați sunt unitățile județene ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) și primăria localității unde se află locuința asigurată, prin Serviciul Voluntar de Situații de Urgență (SVSU) sau prin Comitetul Local de Situații de Urgență (CLSU).

În caz de alunecare de teren sau de inundație, trebuie să le solicităm autorităților care au sosit la fața locului să încheie un proces-verbal cu cele constatate pe teren, la locuința la care s-a produs riscul asigurat. Desigur, trebuie informată și firma de asigurări la care s-a încheiat polița. Asiguratorul trebuie contactat în cel mult 60 de zile de la data producerii riscului asigurat.

Beneficiarii de ajutor social care au statut special la asigurarea obligatorie a locuinței (în sensul că ei nu plătesc o poliță pentru asigurarea casei) trebuie să contacteze direct PAID, în caz de producere a unui dezastru natural. 

Lasă un comentariu