Angajații din sistemul sanitar - pregătiți să iasă în stradă!

Uniunea Județeană SANITAS Mureș, membră a Federației SANITAS din România, care reunește peste 120.000 de membri de sindicat din întreaga țară, angajați în sistemul public de sănătate și asistență socială, a înaintat prefectului județului Mureș, dr. Lucian Goga, o listă cuprinzând principalele probleme cu care se confruntă sistemul public de sănătate și asistență socială, cu rugămintea ca documentul să fie trimis spre informare reprezentanților Guvernului României. Revendicările celor de la SANITAS vizează următoarele aspecte:

1. Necesitatea modificării Legii nr. 153/2017 în ceea ce privește limitarea la 30% a procentului de acordare a sporurilor, cât și revizuirea ierarhiei grilelor de salarizare în cadrul familiei ocupaționale „Sănătate și Asistență Socială", date fiind limitările discriminatorii ce urmează a fi impuse în acest sector, în comparație cu celelalte sectoare publice, începând cu 1 ianuarie 2018.

2. Imposibilitatea elaborării și aprobării unui Regulament de sporuri aplicabil și echitabil pentru toți angajații din sistemul sanitar, din cauza lipsei unui plafon minim pentru sporuri, a excluderii personalului nemedical (tehnic, administrativ, deservire) din categoria celui care poate beneficia de sporuri, plafonul de 30% aferent sporurilor și celorlalte elemente salariale făcând imposibilă acordarea sporurilor pentru condiții de muncă, sau acordarea acestora în procent nesemnificativ (de exemplu 1% pentru condiții grele de muncă).

3. Necesitatea aplicării integrale a creșterilor salariale pentru toți salariații din sectorul de activitate, începând de la 1 martie 2018, excepțiile prevăzute de normele legale generând profunde inechități între diferite categorii profesionale, fapt ce duce la distorsionarea grilei de salarizare și la răsturnarea sistemului de valori recunoscute în acest sector de activitate.

4. Renunțarea la transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, măsură fiscală prin a cărei aplicare va fi anulată, practic, creșterea de 25% stabilită prin Legea nr. 153/2017, iar veniturile salariaților vor fi drastic diminuate, în special ale categoriilor cu venituri mici.

5. Acordarea tichetelor de masă pentru întregul an 2018.

6. Încheierea unui Contract Colectiv de Muncă la nivel de sector de activitate.

„Având în vedere perspectiva negativă și impactul dezastruos al aplicării Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în forma actuală, vă transmitem nemulțumirile angajaților din sistemul sanitar care, pentru susținerea revendicărilor enumerate mai sus, sunt gata să iasă în stradă și să susțină acțiuni sindicale legale mergând până la declanșarea grevei generale în sistemul de sănătate și asistență socială, cu rugămintea analizării acestora și identificării de soluții imediate care să rezolve aspectele prezentate", se arată în finalul documentului citat. 

Lasă un comentariu