Frumusețea Divină și... Creștinismul

1. „CREȘTINISMUL A FOST ÎNTEMEIAT DE IISUS HRISTOS; RELIGIA NOASTRĂ ESTE ÎNTEMEIATĂ CU 2000 DE ANI ÎN URMĂ, CU CREDINȚA ÎN DUMNEZEU, CARE ESTE CREATORUL TERREI ȘI AL LUMII. EL ESTE O SPIRITUALITATE SUPREMĂ ȘI A TRIMIS PE FIUL SĂU, CA SĂ MÂNTUIASCĂ LUMEA DE PĂCATUL STRĂMOȘESC. CARTEA SFÂNTĂ A CREȘTINILOR ESTE BIBLIA CU NOUL TESTAMENT".

Aurel Stuparu și Dorina Mărgineanțu - profesori, „În ajutorul diriginților și învățătorilor..."

***

2. „Sfântul Dionisie Areopagitul, a murit, prin tăierea capului, pentru credința puternică care o avea față de Mântuitorul Hristos, împreună cu doi buni prieteni: RUSTIC și ELEFTERIE. Înainte de moarte se roagă astfel Dumnezeului Creator: „Dumnezeule, Dumnezeu meu, Care m-ai zidit și m-ai învățat veșnica Ta înțelepciune, Care mi-ai arătat tainele Tale și pretutindeni unde am mers, Tu cu mine ai fost, îți mulțumesc Ție de toate care le-ai făcut pentru mine, spre slava Sfântului Tău nume și pentru că ai cercetat bătrânețile mele cele ostenite, care de acum încetează să Te vadă pe Tine împreună cu prietenii mei; deci mă rog Ție primește-mă împreună cu prietenii mei și milostiv fii acelora pe care i-ai câștigat cu Sângele tău pe care i-ai făcut, prin a noastră slujire, prietenii Tăi; că a Ta este stăpânirea și puterea, împreună cu Tatăl și cu Sf. Duh în vecii vecilor ". Amin Dionisie Areopagitul, a fost un bărbat atenian convertit de Apostolul Pavel în Areopagul Atenei, cf. Faptelor Apostolilor, 17, 34. și care a făcut parte din cei 70 de bărbați Apostolici. Sfântul Dionisie Areopagitul este un Părinte Apostolic, trăitor în secolele I-II, și este cel care a lăsat primele ierminii extinse ale Liturghiei Apostolilor și mărturii despre cele nouă ierarhii cerești.

***

3. „Frumusețea divină se oglindește în și prin toate lucrurile nenumărate pe care Creatorul le-a făcut, dar străcucește, predominant în icoana vie a lui Dumnezeu, adică în ființa umană."

Kallistos Ware (1934-), Episcop al Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol, profesor de teologie la Universitatea din Oxford și autor a numeroase cărți despre teologia ortodoxă

P.S. „Biserica după frumoasa definiție a lui Khomiakov este „viața lui Dumnezeu în oameni" sau „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine". Ioan 14, 6

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

Lasă un comentariu