Ministerul Afacerilor Interne răspunde demersului privind solicitarea revizuirii în cazul imobilelor Colegiului Național „Unirea" Târgu-Mureș

Distribuie pe:

La jumătatea lunii august am inițiat un demers către Instituția Prefectului - Județul Mureș și Primăria și Consiliul Local Târgu-Mureș, prin care solicitam, pe baza ordonanței DNA, asumarea căilor legale extraordinare de atac la nivelul instanțelor de judecată pentru o revizuire în cazul retrocedării către Arhiepiscopia Romano-Catolică din Alba Iulia a imobilelor în care funcționează Colegiul Național „Unirea".

Ministerul Afacerilor Interne confirmă justețea solicitării mele și consideră că este obligatoriu din partea Instituției Prefectului - Județul Mureș și Primăriei și Consiliului Local Târgu-Mureș să urmeze căile de atac pe calea justiției.

Iată pe scurt principalele concluzii ale MAI: Potrivit Ordonanței de clasare, „în cauză există indicii că respectiva Comisie specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, a procedat, în mod nelegal la această retrocedare a imobilului situat în Târgu-Mureș, str. Mihai Viteazul 15-17, către Arhiepiscopia Romano-Catolică din Alba Iulia, ceea ce a creat un folos necuvenit entității religioase beneficiare și o vătămare a intereselor legitime ale Municipiului Târgu-Mureș și ale Colegiului Național „Unirea". Precizăm că procurorul prin Ordonanța de clasare după începerea urmăririi penale din data de 17.05.2017 a omis să sesizeze judecătorul de cameră preliminară cu propunerea de desființare a Deciziei nr. 378/20.09.2004, în conformitate cu prevederile art. 315, alin. (2) lit. d) C. proc. pen. Astfel, acesta, deși a avut indicii potrivit cărora retrocedarea s-a realizat în mod nelegal, nu a dispus nicio măsură de înlăturare a efectelor unui act juridic pretins falsificat în parte sau în integralitatea sa, deși avea această obligație.

Considerăm că este posibilă formularea unei noi plângeri penale cu privire la infracțiunile mijloc, respectiv acelea de fals intelectual, uz de fals și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Pentru a sintetiza, opinăm că formularea unei plângeri penale cu privire la infracțiunile menționate mai sus se impune a fi un prim pas în demersul dumneavoastră, iar ulterior, în funcție de modul de soluționare a acesteia, să se întreprindă și alte măsuri…Se impune analiza formulării unei cereri de revizuire a Deciziei civile nr. 5874/09.12.2005 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. 3697/1/2005, de către Consiliul Local al Municipiului Târgu-Mureș și, totodată, formulării unei acțiuni în constatarea nulității absolute a Deciziei 378/20.09.2004 emisă de Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România. Menționăm că mijloacele de probă administrate în dosarul penal 150/P/2015, care au condus la concluzia procurorului că în cauză există indicii conform cărora Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România a retrocedat nelegal imobilul în cauză, reprezintă o eventuală cauză de nulitate absolută, sens în care, este imperios a se administra aceste mijloace de probă în cadrul acțiunii în constatarea nulității absolute a Deciziei nr. 378/20.09.2004 emisă de Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România."

Lasă un comentariu