JUSTIȚIA FACE DREPTATE!

Marți, 3 octombrie 2017, Judecătoria Sectorului 1 București luând în dezbatere ordonanța președințială înaintată de puciștii de la UZPR, care au solicitat nerecunoașterea conducerii de drept a UZPR, desemnată statutar de Adunarea Generală Extraordinară din 8 septembrie a.c., dă următoarea soluție: „Admite excepția lipsei calității de reprezentant, invocată de pârât prin întâmpinare. Anulează cererea formulată de reclamantele Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și Consiliul Director al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România în contradictoriu cu pârâtul Glăvan Doru Dinu ca fiind introdusă de către o persoană fără calitate de reprezentant. Respinge cererea pârâtului de obligare a reclamantelor la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunțare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 1 București, sub sancțiunea nulității. Pronunțată în ședință publică azi, 03.10.2017.

Document: Hotarâre 03.10.2017".

Judecătoria Sectorului 1 înscrie în Registrul Special conducerea UZPR

După ședința din 28 septembrie 2017, Judecătoria Sectorului, 1 București în numele legii a dispus: „Respinge, ca inadmisibilă cererea de intervenție formulată de Consiliul Director al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România - reprezentat prin Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România - cu sediul în București, sector 1, bd. Magheru nr.28-30, et.1.

Admite cererea petentei UNIUNEA ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA prin Glăvan Doru Dinu Pavel - cu sediul în București, Sector 1, bd. Gral Gheorghe Magheru nr.28-30, et.1.

Dispune înregistrarea modificărilor în Registrul Special, aflat la grefa Judecătoriei sectorului 1 București. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare, cererea urmând a fi depusă la Judecătoria Sectorului 1 București. Pronunțată în ședința publică azi, 28.09.2017.

Membrii Consiliului Director, conform întâlnirii din 08.09.2017 a membrilor Consiliului Director, sunt:

Președinte: Doru Dinu Glăvan

Vicepreședinți: Mihai Milca, Daniela Gîfu

Secretar general: Mădălina Corina Diaconu

Membri: Gheorghe Văduva, Nicolae Dabija, Manea Dumitru (Miron Manega), Nicolae Băciuț, Emil Petre Stanciu, Rodica Marioara Subțirelu

Trezorier: Vasile Stîngu Vancea.

Se eliberează prezentul la cererea petentei UNIUNEA ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA, prin Doru Dinu Glăvan."

Lasă un comentariu