I.S.U.: Termenul prorogate pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu a expirat la data de 30 septembrie 2017

Pentru lipsa autorizației I.S.U., amenzile sunt cuprinse între 20.000 - 50.000 lei. Începând cu data de 1 octombrie 2017, beneficiarii sau proprietarii construcțiilor care au obligația obținerii autorizației de securitate la incendiu riscă amenzi usturătoare dacă nu au reușit să obțină acest act administrativ.

Conform prevederilor legale, punerea în funcțiune, fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, a construcțiilor și amenajărilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare/schimbare de destinație, atrage după sine aplicarea sancțiunilor contravenționale, cu amenzi cuprinse între 20.000 - 50.000 lei. Categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu sunt menționate în HG 571/2016.

,,Pe lângă aplicarea legii în sfera sancționatorie amintită anterior, instituția noastră reafirmă disponibilitatea pentru soluționarea situațiilor obiectivelor care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu și intrarea în legalitate, prin certificarea îndeplinirii măsurilor de securitate la incendiu și eliberarea actului administrativ. Totodată, menționăm că obligația solicitării și obținerii autorizației de securitate la incendiu revine, potrivit legii, beneficiarilor/investitorilor construcțiilor", precizează, într-un comunicat de presă, ISU Mureș.

Documentația tehnică în baza căreia se emite autorizația de securitate la incendiu trebuie întocmită, conform prevederilor legale de către proiectanți și certificată de către verificatorii de proiecte, atestați. Pentru obținerea acestui act administrativ, ISU nu percepe taxe.

,,În cazul în care este constatată încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu, inspectoratele pentru situații de urgență pot decide oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor, sancțiune care nu este condiționată de existența autorizației de securitate la incendiu. Criteriile pentru aplicarea măsurii complementare de oprire a funcționarii ori utilizării sunt reglementate în HG 915/2015 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/172642)", se mai arată în document.

Rezultatele autorizării în primele 9 luni ale anului 2017

În primele 9 luni ale anului 2017 au fost soluționate 674 solicitări în vederea emiterii avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu.

În urma verificării documentațiilor tehnice și a lucrărilor din teren, la nivel județean au fost emise 103 avize de securitate la incendiu și 66 autorizații de securitate la incendiu. Un număr de 86 avize și 115 autorizații de securitate la incendiu au fost respinse.

De asemenea, în perioada menționată, pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, personalul specializat a acordat asistență tehnică de specialitate în 304 cazuri, persoanele responsabile primind îndrumare asupra aspectelor ce trebuie îndeplinite pentru a intra în legalitate.

„Totodată, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a elaborat o platformă on-line, sub forma unui ghid practic, prin intermediul căreia, persoanele interesate pot verifica necesitatea obținerii actelor administrative, respectiv documentele necesare pentru eliberarea acestora. Ghidul privind avizarea - autorizarea îl puteți accesa atât de pe site-ul I.G.S.U. (www.igsu.ro), cât și de pe cel al instituției noastre (www.isudb.ro)", mai precizează ISU.

 

Lasă un comentariu