Adunarea Astrei reghinene - 29 septembrie 2017

Adunarea ASTREI reghinene a avut ca scop alegerea noii conduceri a Despărțământului. Fostul președinte, prof. Marin Șara, care a funcționat din anul 2005, acum ajuns la o vârstă înaintată, a fost nevoit să delege funcția de președinte domnului Ilie Frandăș, ca interimar.

Domnul Ilie Frandăș deschide lucrările adunării salutând prezența unor distinși oameni: domnul Dumitru Acu, președintele Asociațiunii din Sibiu; domnul Lazăr Lădariu, președintele Despărțământului Central Județean Mureș al ASTREI; preotul Gherman Dumitru; protopopul greco-catolic Boitoș Florin; protopopul ortodox Varva Valentin-Ștefan; colonelul în rezervă, prof. univ. dr. Mircea Cosma, șeful secției Secțiunea Militară ASTRA; conferențiar univ. dr. Adrian Simon de la Universitatea „Petru Maior" din Târgu-Mureș și domnul Ioan Seni, președintele ASTREI din Năsăud. Domnul Ilie Frandăș arată scopul adunării, adică alegerea noii conduceri a ASTREI reghinene, apoi i se dă cuvântul domnului Lazăr Lădariu.

Domnul Lazăr Lădariu spune cuvinte frumoase la adresa ASTREI reghinene și face referire la cartea istoricului Vasile Netea „Sub stindardul ASTREI", unde autorul amintește multe din realizările ASTREI în perioada în care doctorul Eugen Nicoară a fost președinte. Pe lângă meseria de medic chirurg, dr. Nicoară a construit spitalul din municipiul Reghin, Palatul Culturii din centrul municipiului care și astăzi îi poartă numele. Dânsul a construit în Reghin și în satele de pe Mureșul Superior, de pe Valea Gurghiului, și nu numai, troițe și monumente ale eroilor din Primul Război Mondial. A tipărit mii de broșuri despre prevenirea unor boli, broșuri care au fost distribuite gratuit în satele din zonă. A ajutat cu bani la ridicarea unor biserici și case de cultură din zonă. Anual, în ziua de 10 august, la Reghin, aveau loc Serbările ASTREI, unde formații artistice din zonă se întreceau în joc și cântec, în păstrarea costumului popular și a frumoaselor tradiții de la noi.

Desigur că nu se putea ca domnul Lădariu să nu aducă frumoase cuvinte despre activitatea domnului prof. Marin Șara, președintele ASTREI reghinene din anul 2005 până acum, și realizările în domeniul culturii, căci dânsul a fost 35 de ani directorul Bibliotecii Municipale din Reghin.

I s-a dat cuvântul doamnei primar economist Maria Precup, care, văzând în sală membrii ASTREI, majoritatea oameni în vârstă, spune că trebuie să aducem tinerii care să ducă mai departe realizările minunate ale ASTREI. Remarcă prezența reprezentanților bisericilor ortodoxe și greco-catolice din municipiul nostru și afirmă că este bine să meargă împreună, căci astfel vor garanta succesul pe drumul dezvoltării culturii noastre.

Domnul Dumitru Acu, președintele ASTREI, spune că trebuie să ne îndreptăm gândul la Centenarul Unirii, la unitatea tuturor românilor, căci mai sunt unii care așteaptă distrugerea, dizolvarea acestei unități. Cere să se inițieze adunări în școli și cu diferite ocazii în care să se vorbească despre unire și progresul culturii și literaturii poporului român, scopul asociațiunii noastre.

Preotul Gherman Dumitru, în cuvântul dânsului, vorbește despre femeile care ajută copiii săraci să se ridice, să urmeze școala, ca să-și găsească un loc în societate, așa cum a făcut dr. Eugen Nicoară și protopopul Petru Maior, care au ajutat mulți copii săraci, copii care, altfel, ar fi ajuns o povară a societății. Și dânsul îl felicită pe prof. Marin Șara, spunând că încă mai avem nevoie de el.

În continuare, s-a dat cuvântul domnului Ioan Seni, președintele ASTREI din Năsăud, care are vorbe frumoase despre personalitățile reghinene. I-a amintit aici și pe domnul Șara, domnul Frandăș, doamna primar Maria Precup și alții. Apreciază prezența preoților în număr mare, care susțin credința străbună și cultura noastră.

Trecându-se la alegerea noii conduceri a ASTREI, domnul președinte Dumitru Acu anunță că sunt doi candidați pentru funcția de președinte, Robert Matei și profesorul Dorin Cremene. Supunându-se la vot, a fost ales ca președinte al Despărțământului, cu majoritate de voturi, profesorul Dorin Cremene, care a funcționat în ultima perioadă și la Clubul Copiilor din Reghin. Ca secretar al ASTREI, a rămas Ilie Frandăș și au mai fost aleși trei vicepreședinți: cei doi protopopi, de la bisericile greco-catolică și ortodoxă, Robert Matei și încă patru membri.

Adunarea s-a încheiat cu urări de succes pentru noua conducere a ASTREI reghinene din partea președintelui Dumitru Acu, anunțând că ne vom prezenta la Adunarea pe țară a ASTREI de la Carei cu noi realizări și planuri pentru mai bine.

 

Lasă un comentariu