LA CASA IANCULUI

Ca să vorbești despre mitropolitul Ardealului ANDREI ȘAGUNA și despre faptele sale îți trebuie temeinice cunoștințe de specialitate, har de preot, inimă de român ardelean și un public doritor de a cunoaște istoria cea adevărată a neamului său. Și cine putea să o facă mai bine decât doamna cercetător în domeniul istoriei ELENA MIHU, autoare a numeroase cărți, articole, comunicări de specialitate, care s-a încumetat să ne vorbească despre preafericitul mitropolit, miercuri, 4.10.2017, la Casa Iancului.

Prezentarea ei, însoțită de un mic dar înflăcărat expozeu despre personalitatea lui Andrei Șaguna, a fost făcută de domnul IOAN BERȚA, președintele Societății Cultural-Patriotice ,,Avram Iancu" din Tg.-Mureș, omul care se zbate de atâția ani ca această societate să fie menținută și cotată mereu a fi cea mai activă dintre toate filialele din țară. Toată cinstea pentru strădania domniei sale, mai ales aici în inima jertfelnicului nostru Ardeal unde este atâta nevoie de a ne cunoaște și a nu uita istoria și pe cei care au făurit-o, pentru a nu fi nevoiți să o retrăim.

Doamna Elena Mihu ne-a făcut o prezentare atipică subiectului, în sensul că ne-a vorbit despre Andrei Șaguna și urma faptelor sale, doar pe bază de documente. Așa am aflat că istoricii, prietenii, străinii, contemporanii săi, l-au numit, pe bună dreptate, pe Șaguna: ,,omul de la răscrucea vremurilor", ,,Solomonul românilor", ,,păstorul păstorilor", ,,darul cel mai de preț făcut românilor" etc. De ce toate astea? Pentru că la 1 ianuarie 1809 s-a milostivit Domnul să îl trimită în lume, la ceas de cumpănă, pe omul care mai târziu avea să păstorească sufletele tuturor românilor ortodocși din Ardeal. Școlit și învrednicit în toate câte le-a făcut ca preot, trece la ortodoxie din convingere, fiind numit la 1846 primul vicar general și mai apoi la 1848 primul episcop român ortodox neunit al Ardealului.

Participarea lui activă la toate Adunările de la Blaj din anul revoluționar 1848, dorința sa de emancipare a românilor, grija pentru întărirea rolului preoților ca exemple de conduită și moralitate în comunitățile lor, acțiunile de mecenat, implicarea lui în activități sociale și culturale, l-au făcut să devină în foarte scurt timp cea mai mare personalitate a timpului său aici în frământatul nostru Ardeal. Iubit de toți, respectat de neprieteni, apreciat de împărat, este ridicat în rang de Mitropolit la 1864, funcție pe care a onorat-o cu toată dragostea lui, cu jertfelnicie, cu iubire pentru oropsitul și trudalnicul său neam, până în 1873, când este chemat la Domnul.

Puțini au fost mitropoliții Ardealului care de la el încoace să fi fost atât de implicați, de dăruiți și să își onoreze cu atâta cinste rangul și înalta funcție ce le-a fost încredințată. El este exemplul cel mai viu, cel mai grăitor de luptător pentru reîntregirea bisericii noastre naționale într-o perioadă extrem de grea.

Pentru că ne-am aflat la Casa Iancului, domnul deputat ADRIAN MOISOIU ne-a făcut o frumoasă surpriză, citindu-ne poezia pe care Adrian Păunescu a recitat-o în Parlamentul României la 10.09.2006, zi în au avut loc marile festivități de la Țebea.

Subsemnatul, alături de tânărul dar talentatul poet SILVIU RAȚIU, am realizat clipa de poezie, citind din creațiile proprii.

Lasă un comentariu