Moartea, Împăratul și... Religia

„ÎMPĂRATE! Averea mea, cât a fost, tu ai luat-o, DAR DE LEGEA MEA CREȘTINĂ NU MĂ LAS! În ea m-am născut și am trăit, ÎN EA VREAU SĂ MOR. Pământul țării mele L-AM UMPLUT CU BISERICI creștinești și, acum, la bătrânețe să mă închin la geamiile voastre turcești? NU, împărate! MOȘIA MI-AM APĂRAT, CREDINȚA MI-AM PĂZIT. În credința mea vreau să închid ochii, eu și feciorii mei". FECIORII MEI! Iată toate avuțiile și orice am avut, am pierdut! SĂ NU NE PIERDEM ÎNCĂ SUFLETELE... Stați tari și bărbătește, dragii mei! să nu băgați seama la moarte. PRIVIȚI LA HRISTOS MÂNTUITORUL NOSTRU, CÂTE A RĂBDAT PENTRU NOI ȘI CU CE MOARTE DE OCARĂ A MURIT. Credeți tare întru aceasta și nu vă mișcați, NICI VĂ CLĂTIȚI DIN CREDINȚA VOASTRĂ pentru viață și lumea aceasta... SLUJBA MEA ESTE SĂ ÎNDUR NEVOILE ȘI SĂ RABD NĂPĂSTUIRILE, ȘI CHIAR SĂ-MI VĂRS SÂNGELE ÎN NUMELE LUI HRISTOS ȘI AL DOMNULUI NOSTRU DUMNEZEU PENTRU CREDINȚĂ".

Constantin Brâncoveanu (1688-1714), A avut una din cele mai lungi domnii din istoria Principatelor Române. Mare boier, nepot de soră al domnului Șerban Cantacuzino, În timpul cât a domnit, Țara Românească a cunoscut o lungă perioadă de pace, de înflorire culturală și de dezvoltare a vieții spirituale, în urma sa rămânând un număr mare de ctitorii religioase și un stil arhitectural eclectic ce-i poartă numele. S-au tipărit felurite cărți: de slujbă, de teologie, de învățătură, de combatere a catolicismului și calvinismului, toate în limbile română, greacă, slavonă, și chiar arabă, turcă și georgiană. Mare ctitor de biserici: la Potlogi, Mogoșoaia, Biserica Sf. Gheorghe Nou-București, Doicești-Dâmbovița, Mănăstirea din Râmnicu Sărat, Mănăstirea Horezu, Mănăstirea Sâmbăta de Sus, Mănăstirea Surpatele, Mănăstirea Polovraci și Mănăstirea Turnu.

***

„Moartea este un drum,un „altfel de drum" pe care toți vom merge. Este un fenomen ireversibil. Sunt însă „plecări și plecări ".Unii pleacă definitiv - cei care nu lasă nimic în urmă celor ce rămân, alții parcă nici nu ar pleca. Prin personalitatea lor, prin opera lor, prin faptele lor înnoiesc mereu gândirea oamenilor, rămănând ca un izvor care nu încetează niciodată să dăruiască.

Antonie Plămădeală (1926-2005), Mitropolit Ortodox al Ardealului, membru al Sfântului Sinod, membru de onoare al Academiei Române, scriitor

***

„Religia creștină este mai înainte de toate singura care, prin influența sa culturală, a favorizat în special științele. Ea este singura care, mai cu seamă în timpurile noi, a dat naștere unei dezvoltări științifice de-o importanță mai serioasă".

Augustin Pyramus de Candolle (1778-1841), botanist

P.S. „Pașii mei îndreptează-i Doamne după cuvântul Tău și să nu mă stăpânească nicio fărădelege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile Tale. Fața Ta arat-o robului Tău și mă învață poruncile Tale". Psalm 118, 133-135

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

 

Lasă un comentariu