La reținere sau arestare, DEȚINUȚII VOR FI INFORMAȚI, ÎN SCRIS, DESPRE DREPTURILE LOR!

Ordinul nr. 1274/2037/111/1123/2017 privind modelul informării scrise înmânate suspecților sau inculpaților în cadrul procedurilor penale în care sunt privați de libertate sau persoanelor care sunt arestate în scopul executării unui mandat european de arestare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 786 din 4 octombrie 2017, le dă posibilitatea persoanelor împotriva cărora s-a dispus măsura reținerii, a arestului la domiciliu sau a arestării preventive, să își cunoască, din start, drepturile.

Conform actului normativ, drepturile persoanei private de libertate în cadrul procesului penal sunt dreptul de a nu da nicio declarație pe parcursul procesului penal; dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care este arestat/reținut și la încadrarea juridică a acesteia; dreptul de a consulta dosarul, în condițiile legii; dreptul de a avea un avocat ales; dreptul de a propune administrarea de probe în condițiile prevăzute de lege, de a ridica excepții și de a pune concluzii; dreptul de a formula orice alte cereri pe parcursul procesului penal, ce țin de soluționarea laturii penale și civile a cauzei; dreptul de a beneficia, în mod gratuit, de un interpret; dreptul de a apela la un mediator; dreptul de a informa o altă persoană cu privire la arestare sau reținere și informarea consulatului sau ambasadei țării (pentru deținuții străini); dreptul la asistență medicală de urgență; perioada de privare de libertate; dreptul de a contesta măsura dispusă; dreptul de a cere revocarea sau înlocuirea măsurii arestului la domiciliu sau a arestării preventive și dreptul de a contesta durata procesului penal.

Drepturile persoanei private de libertate în baza unui mandat european de arestare sunt dreptul de a fi informat cu privire la conținutul mandatului european de arestare; dreptul de a păstra tăcerea; dreptul de a fi asistat de un avocat; dreptul la interpretare și traducere; dreptul de a anunța pe cineva că a fost privat de libertate; dreptul de a informa ambasada, pentru cetățenii străini; dreptul de a fi de acord cu predarea din România; dreptul de a se opune la predare; regula specialității conform căreia persoana predată ca efect al mandatului european de arestare nu va fi nici urmărită, nici judecată, nici privată de libertate, nici supusă oricărei altei restricții a libertății, pentru orice fapt anterior predării, altul decât cel care a motivat mandatul european de arestare; dreptul la căi de atac și durata totală a arestării.

Lasă un comentariu