Eveniment cultural-spiritual de amploare la Biserica Ortodoxă Reghin-Iernuțeni

Distribuie pe:

Duminică, 8 octombrie 2017, la Biserica Ortodoxă cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului" și „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" din Reghin-Iernuțeni a avut loc un eveniment cultural-spiritual de amploare, marcat de un înalt profesionalism și de o intensă trăire spirituală. Evenimentul organizat de Primăria Municipiului Reghin și Parohia Ortodoxă Reghin-Iernuțeni s-a desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Irineu, Arhiepiscopul Alba-Iuliei. De dimineață s-a săvârșit slujba Utreniei, după care s-a oficiat Sfânta Liturghie de către un sobor de preoți format din: pr.consilier Oliviu Botoi, pr. Vasile Chiorean Logigan, pr. paroh dr. Claudiu-Dorin Chiorean și pr. Vasile Muntean. În cuvântul de învățătură părintele Oliviu Botoi, consilier cultural în cadrul Arhiepiscopiei Alba-Iuliei, a sădit în sufletele celor prezenți dragostea de Dumnezeu, de Sfânta Biserică, a semănat cuvântul Evangheliei pentru a aduce mângâiere sufletească, întărire în credință și înălțare duhovnicească.

De la ora 12,00 a avut loc lansarea cărții IERNUȚENI - DESTINUL GENERAȚIILOR, autor fiind părintele VASILE CHIOREAN LOGIGAN. Despre această carte, precum și despre personalitatea autorului au susținut expuneri: ec. Maria Precup, primarul municipiului Reghin; părintele consilier Oliviu Botoi (care a transmis și un gând din partea Înalpreasfințitului Irineu); dr. Nicolae Băciuț; pr. Valentin Vârva, protopopul Reghinului; Sorina Bloj; Robert Matei; pr. dr. Claudiu-Dorin Chiorean; dr. Florin Bengean (moderatorul evenimentului cultural). Autorul, părintele Vasile Chiorean Logigan, vizibil emoționat, a mulțumit tuturor pentru buna colaborare și a acordat autografele de rigoare. Din partea Parohiei ortodoxe Reghin-Iernuțeni i-a fost înmânată Părintelui Vasile Chiorean Logigan o Diplomă de excelență, iar tuturor invitaților li s-a dăruit câte o icoană realizată în atelierele taberei de pictură din cadrul acestei parohii. Emoțiile acestui eveniment cultural-religios s-au datorat și prezenței tuturor membrilor familiei părintelui Vasile: pr. dr. Claudiu-Dorin Chiorean, pr. Vasile Cătălin Chiorean, Marius Chiorean, cu familiile lor, iar regretata doamnă preoteasă Cătălina Chiorean a vegheat din ceruri.

Prin această carte intitulată IERNUȚENI - DESTINUL GENERAȚIILOR Repere istorice despre localitatea Iernuțeni și un Arbore genealogic - Album al credincioșilor din Parohia Ortodoxă Română Reghin-Iernuțeni, județul Mureș, după anul 2002, apărută în anul 2017, părintele Vasile Chiorean Logigan ne propune o lucrare extrem de vastă și bine documentată. Lucrarea aceasta reprezintă o imagine „de ieri și de azi" a fostului sat Iernuțeni, azi cartier important al municipiului Reghin.

Cartea aceasta, a extrem de harnicului și sârguinciosului slujitor al altarului străbun Părintele Vasile Chiorean Logigan, se individualizează în istoriografia românescă prin originalitatea sa, prin mesajul răscolitor pe care îl transmite. Cartea sa este unică prin ceea ce își propune să evidențieze. Această carte este o antologie de date, o antologie de elemente inedite, care, prin măiestria condeiului părintelui Vasile, văd lumina tiparului și vin să contureze imaginea clară și profundă a ceea ce reprezintă comunitatea din Iernuțeni, atât în timpuri trecute sub pavăza istoriei, cât și în vremurile recente ale contemporaneității. Lucrarea aceasta are o caracteristică aparte. Se distinge net de alte lucrări. Este un volum care trebuie analizat și mai ales studiat cu seriozitate și profunzime. Este un volum care trebuie cercetat cu de-amănuntul. Este o antologie de date și informații, cum foarte rar se poate vedea într-o lucrare din istoriografia românească, din timpuri îndepărtate sau mai recente.

Acest volum reprezintă o lucrare fundamentală, o lucrare extrem de importantă atât pentru Reghin și Iernuțeni, cât și pentru istoriografia românească contemporană, care scoate la lumină o serie de elemente inedite și interesante referitoare la o comunitate umană din inima Transilvaniei. Volumul acesta este un model, pentru că exprimă recunoștință atât pentru cei mai de dinainte, care au trudit din greu pe aceste binecuvântate meleaguri din inima Transilvaniei, cât și pentru cei de azi care, cu aceeași râvnă, își adună eforturile și strădaniile pentru propășirea comunității lor, pentru triumful binelui, adevărului și al credinței celei dreptmăritoare.

Considerăm că această lucrare reprezintă o contribuție extrem de importantă la cunoașterea realităților legate de comunitatea din Iernuțeni. Această carte este una de referință pentru această comunitate, este o carte care trebuie să fie nelipsită din casele oamenilor care formează această comunitate și nu numai. Trebuie să fie studiată și analizată cu mare atenție și seriozitate, este o carte de suflet, pentru sufletele însetate după frumos, dreptate și adevăr. Valoarea acestei cărți este incontestabilă și este cu atât mai mare cu cât ea dă mărturie despre vechimea și permanența românismului și a creștinismului curat și sănătos pe aceste meleaguri. Cartea aceasta este o mărturie vie despre viața și spiritualitatea oamenilor frumoși, drepți și credincioși din Iernuțeni.

Așadar, duminică 8 octombrie 2017 la Biserica Ortodoxă Reghin-Iernuțeni a avut loc un eveniment cultural-spiritual de înaltă ținută, desfășurat sub spectrul emoției sufletești, a unei intense și vibrante trăiri românești, purtând totodată amprenta unui înalt profesionalism. Îl felicit din adâncul nestrămutat al sufletului pe părintele Vasile Chiorean pentru această nouă și minunată lucrare a sa, îi urez mult spor pe viitor în activitatea sfinției sale atât pastoral-misionară cât și cărturărească și totodată îl asigur de statornica mea prietenie și de cele mai alese și nobile sentimente de dragoste, respect, prețuire și admirație pentru întreaga activitate desfășurată de sfinția sa de-a lungul timpului, atât în ogorul Bisericii lui Hristos, în slujba neamului nostru românesc cât și în sfera cultural-intelectuală.

 

Lasă un comentariu