Restituirea taxei pentru timbrul de mediu, posibilă și fără dovada plății!

Distribuie pe:

Pentru a evita blocarea restituirii sau interpretări diferite a prevederilor actuale, în ședința de joi, 5 octombrie 2017, Guvernul a completat OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

Actul normativ vine în sprijinul persoanelor îndreptățite să li se restituie sumele achitate către fondul pentru mediu, dar care se află în imposibilitatea de a anexa dovada plății acestora, în copie sau original. În cazul în care contribuabilul nu anexează documentul doveditor al plății, ANAF va verifica existența acestui document în baza de date.

De asemenea, a fost reglementată și corectată situația în care o persoană a plătit taxa, dar autovehiculul respectiv nu a fost înmatriculat, drept pentru care la cererea de rambursare a taxei nu pot fi atașate copii ale cărții autovehiculului și certificatului de înmatriculare. În acest caz, cererea de restituire va fi însoțită de documentul de plată, în original, care confirmă plata taxei neutilizate, document care are înscrisă mențiunea „taxă neutilizată" și care este semnat și ștampilat de către persoana desemnată din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule.

Totodată, prin noua ordonanță, se instituie termenul de 120 de zile pentru restituirea sumelor stabilite de instanțe prin hotărâri judecătorești, astfel: taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, se restituie în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2018; timbrul de mediu se restituie de organele emitente ale acestora în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 septembrie 2018.

Lasă un comentariu