Manualele școlare vor fi editate de stat, prin Editura Didactică și Pedagogică

Prin ordonanță de urgență, Guvernul a aprobat, în ședința din 11 octombrie 2017, înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică SA, ca societate comercială pe acțiuni, de interes național, cu capital integral de stat, în subordinea Ministerului Educației, prin reorganizarea Regiei Autonome Editura Didactică și Pedagogică.

Potrivit actului guvernamental, obiectul principal de activitate al entității nou-înființate va fi editarea de manuale școlare pentru învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal, în limba română și în limbile minorităților naționale și alte lucrări pentru învățământul preșcolar și universitar; manuale pentru școli profesionale și de maiștri; tratate, lucrări de metodică și de pedagogie; lucrări în sprijinul învățământului pentru perfecționarea profesorilor și pentru activități individuale ale elevilor și studenților, originale și traduceri din alte limbi și materiale grafice în domeniul mijloacelor de învățământ, precum și alte lucrări necesare învățământului.

Societatea Editura Didactică și Pedagogică SA va realiza manualele școlare la solicitarea directă a Ministerului Educației Naționale, pe bază de contract. Complementar, noua societate poate desfășura și alte activități conexe pentru realizarea obiectului său de activitate.

„Societatea va fi condusă de adunarea generală a acționarilor, constituită din reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale, și de către un consiliu de administrație, format din cinci membri. Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor și membrii consiliului de administrație ai societății vor fi numiți și eliberați din funcție prin ordin al ministrului Educației Naționale. Conducerea executivă a societății va fi asigurată de un director general.

Finanțarea programelor de investiții și de retehnologizare ale Societății Editura Didactică și Pedagogică SA se asigură din surse proprii și din alte surse atrase. Patrimoniul Regiei Autonome Editura Didactică și Pedagogică se preia de către Societatea Editura Didactică și Pedagogică SA prin protocol de predare - preluare în conformitate cu prevederile legale. Personalul Societății Editura Didactică și Pedagogică SA va fi preluat în totalitate de la Regia Autonomă Editura Didactică și Pedagogică fără să le fie afectate drepturile avute la data preluării", precizează Guvernul.                      

Lasă un comentariu