Idicel-Sat - reper al folclorului românesc

Distribuie pe:

Când vorbim de Idicel-Sat, gândul ne duce la istorie, cultură, spiritualitate, tradiție, folclor, valori autentic românești. Idicelul este acel loc binecuvântat de pe Valea Mureșului Superior, reprezintă totodată o vatră a românismului, a creștinismului curat și sănătos, a respectului față de semeni, a dragostei față de înaintași și a legăturii puternice care trebuie să existe între toți cei care simt românește. Această zonă mirifică și binecuvântată de Dumnezeu cu atâtea frumuseți, este situată în zona în care Munții Călimani străjuiesc de-o viață și supraveghează, de la semeția înălțimii lor, văzduhurile înconjurătoare și dau mărturie parcă despre faptele minunate ale celor de demult, ale celor de dinaintea noastră, care au trăit pe aceste meleaguri.

Localitatea Idicel-Sat este o așezare cu rădăcini adânc înfipte în istoria românilor din Transilvania. Prima atestare documentară cunoscută a Idicelului apare în anul 1393, deci iată multe fapte minunate s-au petrecut de-a lungul secolelor de istorie pe aceste plaiuri. Actualul sat a fost din punct de vedere administrativ creat doar în 1956, prin divizarea vechiului Idicel în două: Idicel-Sat și Idicel-Pădure. Localnicii din Idicel sunt oameni harnici, cinstiți și drepți, oameni cu dragoste față de Dumnezeu și de semeni, cu dragoste față de frumos, de istoria și tradiția acestor locuri, cu apropiere de toate valorile românești. Localitatea Idicel-Sat face parte integrantă din istoria atât de zbuciumată de Văii Mureșului Superior și implicit a întregului neam românesc. Oamenii din Idicel nu s-au înclinat în fața greutăților istoriei, ci au stat mereu drepți ca brazii din munte, răspunzând la chemările țării, atunci când a fost nevoie.

Idicelul se impune printr-o viață folclorică deosebit de intensă, evidențiază apoi fenomene și procese folclorice mai slab reprezentate în alte părți, după cum situarea lui geografică i-a imprimat o fizionomie proprie, caracteristică zonelor folclorice intense. Idicelul este integrat organic în folclorul Transilvaniei. Se poate spune că zona Idicelului e o „zonă carpatică". Idicelul reprezintă o vatră folclorică autentică și bogată, cu personalitate proprie, care a conservat, de-a lungul timpului, obiceiuri, creații folclorice, care sunt surprinse pe viu. Din acest motiv, putem spune că este o zonă de interes pentru toți cei preocupați de un folclor românesc autentic.

Valoarea tradiției și a folclorului românesc o dau oamenii, acei oameni care sunt doritori să păstreze valorile tradiționale autentice și să le transmită mai departe, celor ce vor veni după noi, așa în forma lor curată și nealterată, pentru că numai așa folclorul poate răzbi peste veacuri, prin valoare și autenticitate.

La Idicel, elementul autentic a fost totdeauna la el acasă, pentru că în rândul oamenilor de pe aceste meleaguri, există oameni talentați. Omul din Idicel iubește frumosul și simte nevoia de a-și exprima gândurile, ideile, sentimentele, prin creații cu o formă aleasă.

Bucuria este mare, pentru că iată, într-o perioadă în care scara valorilor s-a inversat într-un mod nefericit, în vremuri în care predomină nonvalorile, la Idicel-Sat întâlnim acea autenticitate a elementului folcloric românesc. Precum în vremurile de demult, tot așa și azi, pe Valea Idicelului răsună în chip triumfător elementul folcloristic autentic românesc.

Și azi, ca și odinioară, la Idicel găsim un port popular autentic și un cântec folcloric curat și nealterat. Tradiție folclorică a existat dintotdeauna la Idicel și e bine că își urmează cursul său firesc și în vremurile de azi. La Idicel, de ani buni se organizează manifestări folclorice, care sunt adevărate sărbători ale românismului.

 

Lasă un comentariu