Sprijin financiar pentru producătorii din sectorul fructelor și legumelor

Recent, Executivul a aprobat Hotărârea privind acordarea de ajutor financiar organizațiilor de producători și altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor și legumelor. Actul normativ creează cadrul legal pentru acordarea de ajutor financiar organizațiilor de producători și a altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor și legumelor, care se asigură din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), după modificarea legislației UE în sectorul fructelor și legumelor. Totodată, se reglementează și atribuțiile Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Consolidarea formelor asociative

Prin acordarea acestui ajutor financiar se continuă procesul de consolidare a formelor asociative în sectorul fructelor și legumelor, având în vedere stimularea funcționării organizațiilor de producători. Continuarea acordării sprijinului financiar comunitar aferent programelor operaționale implementate de organizațiile de producători asigură obținerea de producții continue și constante, în directă legătură cu exigențele marilor lanțuri de magazine, precum și obținerea unui disponibil de fructe și legume pentru export.

Beneficiarii trebuie să depună și să aibă aprobat un program operational pentru a beneficia de ajutor financiar, Programele operaționale au o durată minimă de 3 ani și maximă de 5 ani.

Ajutorul financiar din partea UE va fi egal cu valoarea contribuțiilor financiare ale membrilor sau ale organizației de producători plătite efectiv, dar limitat la 50% din valoarea reală a cheltuielilor suportate de organizația de producători, conform programului operațional aprobat.

Sprijinul financiar comunitar este limitat la 4,1% din valoarea producției comercializate (VPC) a fiecărei organizații de producători, pragul putând fi majorat în funcție de anumite criterii. Procentul de 4,1% din VPC poate fi majorat la 4,6% din VPC în cazul organizațiilor de producători și la 4,7% din VPC în cazul altor forme asociative pentru comercializare, cu condiția ca suma ce depășește 4,1% din VPC să fie destinată măsurilor de prevenire și gestionare a crizelor.

Organizațiile de producători recunoscute până la data intrării în vigoare a hotărârii își păstrează recunoașterea și pot beneficia de prevederile acesteia, cu condiția respectării obligațiilor asumate la data recunoașterii.

Organizațiile de producători care au un program operațional aprobat înainte de data intrării în vigoare a hotărârii trebuie să solicite în scris, la centrele județene ale APIA, până în 1 noiembrie 2017, după caz continuarea/ modificarea/ înlocuirea programului operațional pentru a beneficia de prevederile hotărârii.

Prevederile se aplică inclusiv programelor operaționale depuse spre aprobare pentru care nu a fost finalizată procedura de aprobare până la data intrării în vigoare a hotărârii.

Creșterea nivelului de valorificare a producției

Prin acordarea sprijinului financiar se urmărește creșterea cantitativă și calitativă a produselor din sectorul fructe și legume și creșterea nivelului de valorificare a producției, care împreună pot asigura stabilizarea nivelului prețurilor produselor pe piață; asigurarea materiei prime pentru unitățile de procesare; echilibrarea balanței comerciale prin stimularea ofertei de legume-fructe din producția autohtonă.

Totodată, actul normativ prevede adoptarea de norme pentru punerea în aplicare a prevederilor acestei hotărâri, care se aprobă prin ordin al ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Hotărârea Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar și organizațiilor de producători în sectorul fructe și legume, cu modificările și completările ulterioare se abrogă începând cu data intrării în vigoare a hotărârii anterior amintite, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Lasă un comentariu