Patria, Guvernanții și... Dumnezeu

„Rânduiala economiei Dumnezeiești a hotărât așa, ca nimeni din oameni să nu poată vedea pe Dumnezeu în Ființa Sa. Mărginita minte omenească nu poate și nu va putea cuprinde pe Dumnezeu. Și totuși sunt oameni care se chinuiesc a cuprinde cu mintea lor pe Cel necuprins. Hiero, regele Siracuzei, care a domnit 500 de ani înainte de Hristos, întrebă odată pe înțeleptul Simonides: Ce este Dumnezeu? Acesta ceru răgaz de gândire două zile; apoi mai ceru patru; apoi opt; apoi șaisprezece... etc. „Oare vrei să mă amâni la infinit?" îi zise Hiero supărat. Stăpâne, cu cât cuget mai mult, cu atât găsesc răspunsul mai greu. Este ca un munte: „cu cât te apropii mai mult de el, cu atât e mai mare și mai greu de pătruns". Deci, să luăm aminte...( n.a.).

Nicodim Mândiță (1889-1975), preot protosinghel, duhovnic renumit, scriitor bisericesc ortodox

***

„În anul 1863 octombrie 12 - domnitorul Alexandru Ioan Cuza, l-a însărcinat pe Mihail Kogălniceanu să formeze un guvern care să înfrunte coaliția reacționară care făcea mult rău țării prin atitudinea ei. El a guvernat în perioada 1860-1861 și se ocupase de ședințele parlamentare, dar fără succes fiindcă... așa cum îi scria soției sale în 24 octombrie : „tagma parlamentarilor este lipsită de patriotism, este oportunistă, oneroasă, inconștientă, funestă de primejdiile în care aruncă țara... ". „Ce coincidență cu anul 2017... Treziți-vă guvernanți români, până nu este prea târziu". (n.a.)

Mihail Kogălniceanu (1817-1891), om politic, istoric, orator, scriitor român

***

Sunt „Un Om Obișnuit" „MEMBRU AL POPORULUI ROMÂN", care își vede PATRIA sfârtecată de aproape un secol în care istoria, trădătorii de neam și neprietenii au zdrobit și scos la mezat, bucată cu bucată, triumful României Mari, câștigat cu sânge prin vremi, pământul albit de oasele bunicilor fără de mormânt și codrul - frate-n timpuri de restriște.

Sunt un gazetar și nu am pretenția de a deține adevărul absolut, dar mă străduiesc să nu greșesc, pentru care PATRIA înseamnă infinit mai mult decât se scrie în toate dicționarele lumii și pe care m-am străduit să o slujesc așa cum m-au învățat oștenii din viața mea: tatăl meu, unchii, bunicii, decorați pentru bravură pe fronturile celor două Războaie Mondiale, unii căzuți la datorie, puținii prieteni de atitudine morală ai zilelor noastre. OAMENI BUNI, FRAȚI ROMÂNI"... Lumea aceasta s-a întors cu fundul în sus...Arginții au început să sune mai tare ca bătăile inimii.

Nu-i lăsați pe javrele Iude să se atingă de PATRIA SCUMPĂ-ROMÂNIA".

Mariana Cristescu (1948-) gazetar, șef secție cultură -„Cuvântul liber", scriitor, „Membru al Poporului Român"

P.S. „Drept aceea privegheați, că nu știți ziua, nici ceasul când vine Fiul Omului." (Matei 25,13)

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

Lasă un comentariu