Asociația SIMION C. MÂNDRESCU

Asociația SIMION C. MÂNDRESCU își are sediul în localitatea Rîpa de Jos, nr.208, comuna Vătava, județul Mureș și este înscrisă în Registrul persoanelor juridice de la Judecătoria Reghin, sub numărul 27, din 28.12.2010 și are CIF 27911240.

Este reprezentată prin președinte - Valer Covrig-Cudrec, cu date de contact: avocat Valer Covrig-Cudrec, municipiul Bistrița, str. Ion Rațiu, nr.3, et.1; tel. 0745 299338; fax. 0363 401564; e-mail: asociatia.simioncmandrescu@yahoo.ro; valer-covrig@yahoo.com.

Consiliul Director mai are: un vicepreședinte - Mihail-Ioan Tomșa și un membru- Igna-Claudiu Șular.

Este o asociație fără scop lucrativ, de drept privat, însă cu obiect de activitate ce vizează un interes public și are, în raport de obiectul său de activitate, un predominant caracter cultural, cu valențe sociale.

Scopul principal al Asociației este acela de a promova memoria prof.univ.dr. SIMION C. MÂNDRESCU (născut la 18.07.1868 în Râpa de Jos, județul Mureș, decedat la 30.09.1947 în Bușteni, înmormântat la Cimitirul Bellu din București).

Dar și promovarea altor personalități a căror activitate este legată de arealul Râpa/Mureș, precum și de a promova și susține valorile culturii, istoriei și tradițiilor văii Râpa/ Mureș.

Unul dintre obiectivele principale ale Asociației îl constituie organizarea de manifestări culturale și științifice sau participarea la asemenea manifestări, având ca scop cultivarea și promovarea memoriei prof. univ.dr. Simion C. Mândrescu, a altor personalități care au avut legături culturale, istorice, politice și personale cu acesta, dar și a altor personalități care s-au născut și și-au desfășurat activitatea pe meleagurile văii Râpa/Mureș.

Apreciind importanța pe care Asociația Simion C. Mândrescu o poate avea pentru comunitatea locală (și nu numai), Consiliul Local din Vătava, prin Hotărârea nr. 13, din 21 martie 2011, și-a manifestat acordul de principiu în privința colaborării cu Asociația și sprijinirea ei în realizarea obiectivelor de interes public local și zonal pe care urma a le iniția.

În contextul acordului instituțional în discuție, precum și în vederea evenimentelor naționale aferente anilor 2017/2018, s-au susținut și derulat următoarele proiecte ale Asociației: identificarea întregului fond de carte scris de Prof.univ.dr. Simion C. Mândrescu, precum și cel scris de unchiul său, profesorul universitar și teologul Simion Popescu, aflat în patrimoniul Bibliotecii Academiei Române (București și Cluj), al Bibliotecii Naționale a României, al Bibliotecii Centrale Universitare și în alte biblioteci și arhive); atribuirea denumirii localului Școlii Primare din Râpa de Jos, cu denumirea de: „Școala Primară MIHAI TOMȘA, Râpa de Jos, județul Mureș" (după numele învățătorului satului, care a construit-o, cu fonduri finanțate de către Simion C. Mândrescu); retipărirea monografiei „Oglinda unui sat de la poalele Călimanilor, Râpa de Jos, date monografice 1332-1975", de Mihai Tomșa; realizarea unui bust al lui Simion C. Mândrescu (cu finanțarea creării și amplasării acestuia de către Consiliul local al Comunei Vătava, finanțare aprobată prin HCL Vătava, nr. 18/24, martie 2017), care, în urma alocării propriu-zise a sumei aprobate, urmează a fi turnat în bronz, amplasat (urmare a edificării soclului) în fața Căminului Cultural din Râpa de Jos, iar, după amenajarea zonei, dezvelit cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la naștere, în contextul Sărbătoririi Centenarului Marii Uniri.

Aducem, pe această cale, deosebite și respectuoase mulțumiri membrilor Consiliului Local Vătava, respectiv domnului Primar Zaharie Șular, pentru toată disponibilitatea de care au dat dovadă pentru realizarea scopurilor și obiectivelor Asociației, în aprecierea activității acesteia ca fiind pusă în slujba intereselor comunității locale. Cu atât mai mult, în contextul legăturii obiectivelor Asociației cu aniversarea Centenarului Primului Război Mondial și sărbătoririi Centenarului Unirii.

Din realizările Asociației, în plus față de cele expuse anterior, enumerăm: dobândirea, de către prof.univ.dr. Simion C. Mândrescu, a titlulului de „CETĂȚEAN DE ONOARE al orașului Năsăud-post mortem" (HCL oraș Năsăud nr.39/24.05.2012); atribuirea unei străzi importante în municipiul Alba Iulia (HCL Alba Iulia nr.275/17.09.2013), alături de cele deja dobândite anterior în: municipiul Bistrița (HCL Bistrița nr.17/26.02.2009); municipiul București (HCGMB nr.362/03.11.2009) municipiul Târgu-Mureș (HCL Târgu-Mureș nr. 156/20.05.2010).

S-au făcut demersuri în același sens (și s-a comunicat Asociației despre inițierea și derularea demersurilor instituționale care se impun!) la: Consiliul Local al municipiului Reghin, respectiv la Consiliul local al orașului Bușteni( inclusiv în ceea ce privește atribuirea distincției de „CETĂȚEAN DE ONOARE al orașului Bușteni-post mortem"); s-au distribuit, de-a lungul anilor, pachete consistente cu cadouri copiilor instituționalizați școlar în unitățile de învățământ de pe raza comunei Vătava, în cadrul acțiunii „Camionul de Crăciun", în parteneriat cu organizatorii acesteia: Asociația Tășuleasa Social (România, Piatra Fântânele, județul Bistrița-Năsăud) și Die Johanniter (Germania); s-au stabilit legături deosebite de colaborare/parteneriat cu Facultatea de Limbi și Literaturi străine - Departamentul de Limbi și Literaturi Germanice de la Universitatea din București, în vederea realizării de activități comune dedicate omagierii lui Simion C. Mândrescu.

În cadrul manifestărilor ocazionate de împlinirea celor 150 de ani de la înființarea Universității din București s-a organizat Simpozionul: „JUBILÄUMSTAGUNG Die rumänische Germanistik im mittelosteuropäischen Kontext. Simion C. Mândrescu zum Andenken (Gründer der modernen Rumänischen Germanistik, 1868-1947)

BUKAREST, 24.-25. NOVEMBER 2014."

Evenimentul a fost organizat de către Societatea Germaniștilor Români împreună cu Facultatea de Limbi și Literaturi Străine - Departamentul Limbi și Literaturi Germanice din cadrul Universității București, care a și găzduit evenimentul, în colaborare cu Asociația SIMION C. MÂNDRESCU.

În prezent se derulează un parteneriat în vederea derulării, de către Facultatea de Limbi și Literaturi Străine - Departamentul Limbi și Literaturi Germanice din cadrul UNIVERSITĂȚII BUCUREȘTI, cu sprijinul acesteia, a unor activități și proiecte inițiate de către Asociația SIMION C. MÂNDRESCU, cu scopul de a omagia personalitatea acestuia, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la trecerea în veșnicie și 150 de ani de la naștere, în contextul aniversării Centenarului Primului Război Mondial și sărbătoririi Centenarului Unirii.

Context în care, o secție a lucrărilor Congresului Internațional al Germaniștilor din România, care va avea loc între 3-7 iunie 2018 la Oradea, va fi dedicată personalității prof. univ. dr. Simion C. Mândrescu.

Sediul central din București al Catedrei de Germană din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine de la Universitatea București va fi redenumit sub o nouă titulatură: „Catedra Simion C. Mândrescu".

Departamentul Limbi și Literaturi Germanice din cadrul UNIVERSITĂȚII BUCUREȘTI, va participa cu cadre universitare, în calitate de conferențiar la manifestările organizate de Asociație (Târgu-Mureș, Râpa de Jos, etc.)și va propune studenților din anul terminal să redacteze teze de licență dedicate personalității lui Simion C. Mândrescu;

Este în curs de derulare organizarea, de către Asociația SIMION C. MÂNDRESCU, în parteneriat cu Consiliul Județean Mureș și Universitatea „Petru Maior" Târgu-Mureș, Biblioteca Județeană Mureș și Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Mureș, a unui SIMPOZION dedicat omagierii personalității prof.univ.dr. SIMION C. MÂNDRESCU, ocazionat de comemorarea a 70 de ani de la moartea sa (30 septembrie 1947) și aniversarea a 150 de ani de la naștere (18 iulie 1868), în contextul manifestărilor dedicate aniversării Centenarului Primului Război Mondial și ale celor ce premerg Sărbătoririi Centenarului Marii Uniri.   

Simpozionul urmează a se desfășura în săptămâna premergătoare datei de 1 Decembrie 2017, respectiv la data de 24 noiembrie 2017, în Târgu-Mureș, în aula Universității „PETRU MAIOR; s-a creat site-ul Asociației Simion C. Mândrescu www.simioncmandrescu.ro, care (va) cuprinde informații, atât despre organizarea și activitatea Asociației, cât și varii informații despre viața și activitatea didactică, pedagogică, lingvistică, științifică, folcloristică, politică, patriotică și națională a prof.univ.dr. Simion C. Mândrescu, precum și informații referitoare la alte personalități locale. Site încă în curs de alimentare cu date.

În cadrul site-ului va funcționa secțiunea Biblioteca virtuală SIMION C. MÂNDRESCU, creată în parteneriat cu Biblioteca Națională a României, în care va fi descărcat fondul de carte scris de Simion C. Mândrescu, precum și documente referitoare la viața și activitatea lui Simion C. Mândrescu, identificate în alte biblioteci și arhive. Sens în care, urmare a mai multor demersuri directe, s-a semnat și înregistrat sub nr. 3898/10.05.2017 la BIBLIOTECA NAȚIONALĂ a ROMÂNIEI, sub nr.91/25.05.2017 la Asociația SIMION C. MÂNDRESCU, un ACORD CADRU DE PARTENERIAT, încheiat între această instituție și Asociația Simion C. Mândrescu, având ca obiectiv principal: „Asigurarea accesului publicului la documentele de arhivă care reflectă viața și activitatea prof.univ.dr. Simion C. Mândrescu, în format digital".

În vederea îndeplinirii obiectivului propus s-au identificat documente relevante vieții și activității prof.univ.dr. Simion C. Mândrescu, precum și lucrările scrise de către acesta, material documentar și arhivistic existent la: Biblioteca Națională a României, Biblioteca Academiei, Biblioteca Centrală Universitară, Extensia de la Cluj-Napoca a Bibliotecii Academiei, Facultatea de Litere din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj Napoca, Arhivele Naționale ale României, Arhivele Ministerului Afacerilor Externe, Biblioteca Județeană Mureș, Facultatea de Arhivistică din cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București, etc.;

Pe termen scurt, proiectul principal al Asociației îl constituie realizarea „ PROGRAMului DE LUCRU al Asociației „SIMION C. MÂNDRESCU,

a) În localitatea de naștere, Râpa de Jos, Mureș, în jurul datei de 18 iulie 2018, va avea loc o întâlnire a fiilor satului cu tema „SIMION C. MÂNDRESCU - omagiu marelui nostru înaintaș";

b) Simpozion omagial la Căminul Cultural „Simion C. Mândrescu" din Râpa de Jos: dezvelire și sfințire bust a Prof.univ.dr. Simion C. Mândrescu; alocuțiuni omagiative; susținere studii, cercetări și comunicări științifice; lansarea publică a unui volumul omagial „SIMION C. MÂNDRESCU - 150 de ani de la naștere" și a volumului omagial din 1928 „SIMION C. MÂNDRESCU în serviciul unității noastre naționale - OMAGIU din partea Societății Frăția Românească- Frățilia - Președintelui ei de Onoare", reeditat; atribuirea distincției „Cetățean de onoare al Comunei Vătava - post-mortem"; Expoziție dedicată omagierii personalității lui Simion C. Mândrescu."

Pe termen mediu, Asociația își propune să realizeze, în parteneriat cu Primăria Comunei Vătava și locuitorii comunei, un MUZEU AL SATULUI, la nivelul comunei, în vederea valorificării potențialului cultural, etnografic al zonei.

Pe termen mediu și lung: instituirea unei burse, cu scopul de a identifica și studia documentele aferente vieții și activității prof.univ.dr. Simion C. Mândrescu, documente aflate în arhivele din Italia, Franța și România, respectiv pentru a fi valorificate în cadrul unor lucrări despre viața și activitatea acestuia.

Respectiv, realizarea și amplasarea a câte unui bust al prof. univ dr. Simion C. Mândrescu în orașele: Bușteni, Reghin, Târgu-Mureș, București.

Asociația își manifestă, în măsura posibilităților sale logistice, umane și financiare, toată disponibilitatea, deschiderea și transparența la solicitările și proiectele vizate de către comunitatea locală și județeană, prin instituțiile reprezentative, care pot să fie subscrise activității Asociației, în limita obiectului său de activitate.

 

Lasă un comentariu