,,Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite" S-a prelungit termenul pentru depunerea cererilor de sprijin

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Mureș a informat, recent, potențialii beneficiari de prelungirea termenului pentru depunerea cererilor pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite" , aferentă Măsurii 8 „Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor", Submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite" din cadrul PNDR 2014 - 2020.

Cererile de sprijin se pot depune la Centrele Județene APIA până în 17 noiembrie , ora 14.30, însoțite de documentele specificate în Ghidul solicitantului. Selecția acestora se va efectua conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a contesțatiilor aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și publicat pe site-ul APIA.

Înaintea de a depune cererea de sprijin, solicitantul sprijinului trebuie să parcurgă etapele de identificare a suprafețelor care urmează a fi împădurite în IPA Online, de elaborare a proiectului tehnic de împădurire și de obținere a avizului pentru proiectul tehnic de la Garda Forestieră, sublinia Ovidiu SĂVÂȘCĂ, director executiv al APIA Mureș. Domnia sa adăuga și că alocarea financiară este de 50 000 000 euro, iar valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei de ajutor de stat, care înglobează toate costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 și Primei 2, după caz, plătite pe durata de aplicare a contractului de finanțare, este de 7 000 000 euro.

Rezultatele selecției se vor anunța prin notificarea beneficiarilor de către Centrele Județene APIA, în urma publicării pe site-ul Agenției a Raportului de selecție aprobat de directorul general al Direcției Generale Dezvoltare Rurală.

Lasă un comentariu