Patria și Lumina... Hristică

1. „Să nu ne topim de grijile celor trebuincioase trupului, ci să credem din tot sufletul lui Dumnezeu, cum a zis un oarecare bărbat minunat: „ÎNCREDEȚI-VĂ ÎN DOMNUL ȘI VĂ VA ÎNTĂRI", și cum scrie fericitul Apostol Petru: „FIȚI CUMPĂTAȚI ȘI FIȚI TREJI ÎN RUGĂCIUNI ȘI TOATĂ GRIJA VOASTRĂ ARUNCAȚI-O ASUPRA DOMNULUI, CĂCI EL ARE GRIJĂ DE VOI". Iar dacă te mai îndoiești și nu crezi că are grijă de tine ca să te hrănească, privește la paianjen și gândește-te cât de mult se deosebește omul de paianjen. Nimic nu este mai slab ca el, nici mai fără putere, căci nu are averi, nu face călătorii peste mări, nu se judecă, nu se mânie, nu adună în jitnițe, ci-și duce viața în desăvârșită blândețe, cumpătare și liniște, nu iscodește cele ale vecinilor, ci face numai lucrurile sale, iar în ocupația sa rămâne într-o pașnică și netulburată liniște spunând parcă, celor ce iubesc lenea, doar atâta: „CEL CE NU VOIEȘTE SĂ LUCREZE, NICI SĂ NU MĂNÂNCE" FILOCALIA vol. IV, pag. 139

Sfântul Ioan Carpatiul (360-435),unul dintre reprezentanții de seamă ai literaturii și monahismului creștin din sec. IV și V, fiind cinstit ca sfânt, atât de biserica ortodoxă cât și cea catolică

***

2. „UNDE ARD LĂMPI SUNT PETE DE UNTDELEMN, UNDE ARD LUMÂNĂRI SUNT PETE DE CEARĂ; NUMAI LUMINILE CEREȘTI LUCESC CURAT ȘI FĂRĂ A MURDĂRI".

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), a fost un poet german, ilustru gânditor și om de știință, una din cele mai de seamă personalități ale culturii universale. A primit o cultură religioasă luterană care includea lecturi din Biblie și participare la slujbele duminicale. A studiat desenul, muzica, (pianul, violoncelul ), scrima, călăria, literatura germană și universală, limbi străine vechi și moderne (greaca, latina, ebraica, italiana, franceza și engleza). Ultimele lui cuvinte au fost: „MAI MULTĂ LUMINĂ"

***

3. „PATRIA - leagănul eroilor, VATRA în care se călesc caracterele, căpătând tăria diamantului și a oțelului.

Lev Nikolaevici Tolstoi (1828-1910), prozator rus, autor al unor opere complexe - romane, nuvele, drame, tratate filosofice. A făcut parte din „Vârsta de aur " a literaturii ruse, alături de Dostoievski

P.S. Faptele sunt bune doar dacă îți păstrezi conștiința curată față de aproapele tău: atunci ai șansa să te mântuiești. „Nu judecați ca să nu fiți judecați" (Matei 7,1)

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

 

Lasă un comentariu