O MARE MANIFESTARE CULTURALĂ DE SUFLET ROMÂNESC

,,Nicicând toamna nu fu mai frumoasă" ca în zilele de 12-13 octombrie 2017, când, umbra sufletului celui care a cântat toate durerile și speranțele pătimitului nostru Ardeal, GEORGE COȘBUC, a adunat, la Bistrița, poeți, prozatori, critici literari din țară și din Diaspora.

Așa se face că, sub mângâierea unui soare întomnat, blând și lecuitor de suflete, au răspuns invitației de a participa la COLOCVIILE ,,GEORGE COȘBUC", a XXXIII-a ediție, VALERIU STANCU și EMILIAN MARCU, din Iași, VICTOR MUNTEANU, din Bacău, LAZĂR LĂDARIU, VALENTIN MARICA, MIRECA DORIN ISTRATE, din Târgu-Mureș, VASILE BARBU, din Voivodina (Uzdin, Serbia), VASILE BÂCU din Ucraina, și foarte mulți poeți și scriitori din Bistrița.

Colocviile au fost organizate de Ministerul Culturii și Idențității Naționale, Asociația Națională a Caselor de Cultură a Sindicatelor, cu spijinul Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Mureș, Biblioteca Județeană ,,George Coșbuc" - Bistrița-Năsăud, Revista ,,Mișcarea Literară", Bistrița, Primăria și Consiliul Local, Muzeul Memorial ,,George Coșbuc", Cenaclul Literar ,,George Coșbuc", director de program, domnul ALEXANDRU CĂȚCĂUAN.

În prima zi a colocviului a avut loc jurizarea Concursului Național de Poezie ,,George Coșbuc", ediția a XXXIII-a, după care, la ora 12, elevii din anii terminali ai Colegiului Național ,,Andrei Mureșanu" din Bistrița au fost martorii unui regal de poezie, susținut de poeții: EMILIAN MARCU, VICTOR MUNTEANU, VALERIU STANCU, LAZĂR LĂDARIU. VALENTIN MARICA, MIRCEA DORIN ISTRATE, VIRGIL RAȚIU, ALEXANDRU CĂȚCĂUAN, OLIMPIU NUȘFELEAN. Fiecare poet și-a ales câte o poezie din creația proprie, pe care a cosiderat-o a fi cea care să-l reprezintă. S-a citit poezie patriotică, de dragoste, socială, de o calitate deosebită, poezie care a mișcat sufletul elevilor care ne-au răsplătit cu îndelungi aplauze. Am avut aici un public simțitor, avizat, dornic de poezie bună, care să emoționeze și să simtă acea vibrație care te înalță spiritual, fie și numai pentru o trecătoare clipă din veșnicitul timp.

Apoi, într-un scurt dialog cu elevii, aceștia au adresat întrebări unor poeți prezenți la manifestare, iar în final, eleva DENISA MÂNDREAN, câștigătoare a mai multor premii la diverse concursuri de poezie, o poetă de o mare sensibilitate, cu un vers curat, îngrijit, matur, purtător de mesaj cald, sincer și adevărat, ne-a recitat o poezie încântătoare.

Întâlnirea cu elevii a fost o întâlnire de suflet, lecuitoare pentru toți, care cu siguranță că va rămâne de neuitat în sufletele lor sincere și curate, ca și în ale noastre, pentru multă vreme.

În sesiunea de după-amiază, gazda noastră a fost harnicul om de cultură, directorul Bibliotecii Județene ,,George Coșbuc" din Bistrița, scriitorul și preotul IOAN PINTEA, cel care ne-a întâmpinat cu un frumos cuvânt de bun venit la această atât de frumoasă instituție de cultură recent restaurată. Apoi, în această bibliotecă s-a dezbătut o temă extrem de interesantă, ,,GEORGE COȘBUC ȘI MAREA UNIRE", moderată de doi distinși oameni de spirit și cultură, profesorii ANDREI MUREȘAN și OLIMPIU NUȘFELEAN. Auditoriul format din profesori, istorici, poeți locali, alături de invitații din țară și din diasporă și-au spus părerea lor în legătură cu subiectul propus. De interes ni s-au părut aprecierile făcute de: VASILE MUȘTE, VALERIU STANCU, VICTOR MUNTEANU, EMILIAN MARCU, VASILE BÂCU, VALENTIN MARICA, LAZĂR LĂDARIU, VIRGIL RAȚIU, care au subliniat faptul că prin poezia și scrierile sale Coșbuc ,,a fost în mijlocul evenimentului susținându-l cu poezia sa", ,,ca intelectual de mare valoare el ne-a luminat calea și a coagulat energiile unioniste", ,,poezia lui a fost un liant pentru toate păturile sociale", ,,limba, originea noastră comună, ca și aceleași nevolnicii de-o parte și de alta a Carpaților, l-au făcut iubit și înțeles, iar poezia lui a aprins spuza durerilor din vatra sufletului nostru".

Foarte mobilizator îndemnul domnului LAZĂR LĂDARIU adresat auditoriului: ,,Bistrițeni! Nu lăsați să se stingă lumânarea dăinuirii noastre în fața memoriei marilor poeți marilor oameni de cultură, dați de aceste sfinte locuri ale românilor!". Iar domnul VALENTIN MARICA a remarcat faptul că ,,lumina ca izbândă, ce apare în opera lui Coșbuc ca idee de trezire a conștiinței neamului, a putut fi suport și speranță în emanciparea românilor și a conștiinței lor de unire. La acest mare scriitor, opera lui este mereu și mereu născătoare de trăire, fior și adâncă simțire".

De interes au fost și relatările delegațiilor venite din Voivodina și Ucraina, care ne-au dezvăluit greutățile pe care le întâmpină în a-și putea trăi și menține identitatea lor românească, limba, obiceiurile și tradițiile, ca și dorința de a nu se rupe complet legătura cu neamul românesc, trăitor înăuntrul și înafara granițelor României.

Menționăm că, în acest cadru, domnul LAZĂR LĂDARIU a primit premiul Colocviului ,,George Coșbuc", pentru volumul de poezie al domniei sale ,,TRANȘEELE IERBII".

În ziua de 13.10.2017, invitații au vizitat Muzeul Grăniceresc și Galeria Academicienilor Năsăudeni, deschise la Colegiul Național din Năsăud, Muzeul Memorial ,,George Coșbuc" din Hordou, locul de naștere al poetului, seara încheindu-se cu festivitatea de decernare a premiilor celui de al XXXIII-a Festival de poezie ,,George Coșbuc" și cu recitalul de poezie al laureaților.

Bogatul program al manifestărilor, valoarea participanților, strădania evidentă și de toată lauda a organizatorilor, sunt un semn că marele nostru poet național - George Coșbuc nu este uitat aici, în Ardealul pătimirilor moșilor și strămoșilor noștri, care toți, împreună cu el, merită un gând de aducere aminte și un picur de pe lăcrimata noastră geană pe sufletul lor care a ars în drag, jertfelnicie, neastâmpăr și nerăbdare, pentru mereu oropsitul nostru neam românesc.

 

Lasă un comentariu