Cărți noi Adriana-Loredana Dan, ROMULUS GUGA - PUBLICIST ȘI DRAMATURG

Prezenta lucrare este un studiu monografic ce are ca subiect viața și opera variată a scriitorului înrădăcinat în orașul Târgu-Mureș, Romulus Guga, în calitate de reprezentant al culturii mureșene și românești. Conștientizând valoarea personalității culturale a lui Romulus Guga și lipsa unei lucrări ce-i traversează întreaga activitate concentrată în cei patruzecișipatru de ani de viață și douăzecișicinci de activitate profesională, cu suportul celor peste douăsutecincizeci de referințe critice, printre care și o lucrare dedicată de către Cornel Munteanu în totalitate activității scriitorului, Romulus Guga. Polifonia unei voci, 1998, ne-am propus să navigăm pe canalul lăsat de acest scriitor pentru a întreprinde o analiză diacronică a operelor sale care, trebuie amintit, aparțin mai multor genuri: liric, epic, dramatic și cel publicistic, acesta fiind unul dintre motivele alegerii titlului tezei. Lucrarea a căutat astfel să așeze cu obiectivitate opera acestui scriitor într-o ordine cronologică și valorică, considerând că maturizarea scriitorului a avut loc natural, treptat, la fel și înclinația față de un gen sau altul. Stilistic, maturizarea unui scriitor se observă tot temporal, acesta fiind unicul motiv pentru care lucrarea prezintă capitole ce încadrează opera scriitorului în ordinea apariției ei, chiar dacă, nu o dată, a decis să se exprime într-un gen sau altul concomitent.

Scopul este reliefarea personalității plurivalente a scriitorului Romulus Guga ce, pe lângă scrisul său, a fost o prezență în activitatea culturală a orașului de pe marginea Mureșului. Născut în anul 1939 în județul Bihor, scriitorul va migra din diverse motive personale spre Cluj, iar apoi spre Mureș unde va și rămâne până în anul morții, 1983. Este prezentată scurgerea anilor cu realizările pe care aceștia le-au implicat, cu publicațiile și premiile, dar și cu munca depusă. Istoria personală se impune în acest registru: ca licențiat în filologie, 1962, va fi profesor, organizator cultural, secretar literar la Teatrul de Stat din Târgu Mureș, redactor-șef al revistei Vatra, îndrumător cultural, membru al Uniunii Scriitorilor, traducător și scriitor. Activitatea sa variată și implicarea în numeroase proiecte i-au acaparat energia și nu sunt trecute cu vederea de către mureșenii ce încă îi recunosc meritele de îndrumător cultural izvorâte, asemenea creației literare, din atitudinea de conștientizare a puterii pe care omul o are în fața istoriei, a politicului, a societății: ,,Nu-mi este indiferent care va fi soarta omului și a acestei planete, cum nu-mi este indiferent ce se spune și se gândește despre libertate, democrație, demnitate umană. (…) Există în lume forțe care săvârșesc o continuă agresiune împotriva omului, a bogățiilor sale atât de greu dobândite, care se străduiesc să împartă lumea în stăpâni și robi (…)". Dacă inițial realizarea unui studiu monografic al unui scriitor de provincie întâmpină dificultăți, cercetarea demonstrează necesitatea redescoperirii valorii acestuia, necesitate ce până la încheierea activității devine o obligație, o responsabilitate și o pagină în istoria celui analizat și viu încă în conștiința interesaților. Faptul că Romulus Guga nu s-a retras niciodată și că nici nu o va putea face este demonstrat prin atracția regizorilor față de opera sa: stagiunea 2007-2008 a Teatrului Național Târgu-Mureș, îi pune în scenă romanul Nebunul și floarea, fiecare reprezentație fiind concluzionată, fără exagerări, de aplauze, lacrimi și critică favorabilă. Momentul coincide cu alegerea lui Romulus Guga ca subiect al prezentului studiu monografic. (....)

Lasă un comentariu