Dascăli mureșeni NUȚIU FLORICA - ELISABETA (CIRȚIU)

Distribuie pe:

S-a născut în ziua de 12 aprilie 1965 în orașul Baia Mare, județul Maramureș. Divorțată. Părinții: Tata: Cirțiu Gheorghe (decedat), a fost operator chimist la Combinatul Chimic din Baia Mare; Mama: Cirțiu Florica (decedată), a fost casnică. Copii: Alina-Maria Nuțiu - designer grafic în Timișoara; Florin-Emil Nuțiu-analist în Timișoara; Dorin-Ionuț Nuțiu, elev la Colegiul Național ,,Al. Papiu Ilarian" din Târgu-Mureș.

A absolvit Școala Generală din localitatea Gârdani, județul Maramureș, în perioada: 1972-1979, studiile liceale le-a făcut la Liceul Industrial Minier, Baia Mare, în perioada:1979-1983.

A absolvit în anul 1988 - Facultatea de Filologie, profil rusă-română, la Universitatea ,,Babeș - Bolyai" Cluj-Napoca, și în anul 1998 a absolvit Facultatea de Litere, profil română-germană, la Universitatea Ecologică ,,Dimitrie Cantemir" din Târgu -Mureș.

Cursuri postuniversitare: 2005 - Curs postuniversitar de perfecționare ,,Management de bibliotecă", Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Științe Economice; 2011 - Curs postuniversitar de specializare ,,Managementul resurselor umane", Universitatea ,,Petru Maior" din Târgu-Mureș, Centrul de Instruire și Perfecționare; 2011 - Curs postuniversitar de specializare, specializarea ,,Managementul proiectelor", Universitatea ,,Petru Maior" din Târgu- Mureș, Centrul de Instruire și Perfecționare; în perioada: 2012 - Cursul Auditor în domeniul calității.

Este expert în cadrul Ministerului Culturii, Direcția Patrimoniul Cultural Național Mobil, în domeniile bunuri arheologice și istoric-documentare: manuscrise și carte veche. Își începe activitatea în anul 1988 ca profesor de limba și literatura română, la Liceul Agroindustrial din Sărmașu; din anul 1989 este profesor la Liceul Agroindustrial din Târgu- Mureș; din anul 1990 este profesor la Liceul ,,Bolyai - Farkas" din Târgu-Mureș, în perioada 1991-1999, este profesor la Grupul Școlar Economic din Târgu-Mureș.

În anii 1999-2000 este bibliotecar, la Biblioteca Universității ,,Petru Maior" din Târgu-Mureș după care lucrează ca bibliotecar la Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș, iar din anul 2003 este Șef Serviciu la Biblioteca UMF.

A obținut definitivatul în învățământ în anul 1991, la Universitatea ,,Babeș Bolyai" din Cluj-Napoca; Gradul didactic II în învățământ în anul 1995, la Universitatea ,,Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca; Gradul I A în biblioteconomie în anul 2006.

Are doctorat în filologie cu distincția ,,Magna Cum Laude", susținut la 24 noiembrie 2004, titlul tezei de doctorat: ,,Arhieraticonul lui Inochentie Micu-Klein în cadrul literaturii arhieraticonale a secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea. Studiu filologico-lingvistic", conducător științific prof. Univ. Dr. Elena Dragoș, acordat de către Universitatea ,,Babeș Bolyai" din Cluj-Napoca; Doctorat în Istorie, susținut la 16 mai 2014, titlul tezei de doctorat: ,,Opera religioasă a Școlii Ardelene. Studiu de caz: Samuil Micu", acordat de Academia Română, București, conducător științific cerc. științ. gr. I, Ioan Chindriș: Premiul ,,Timotei Cipariu" al Academiei Române, din anul 2002, Premiul ,,Ioachim Crăciun"- Diviziunea Biblioteci Universitare-2011, din partea Asociației Bibliotecarilor din România pentru rezultate deosebite în anul 2011

A pregătit elevii pentru olimpiadele școlare și a organizat activități culturale în perioada 1991-1999, când a fost profesoară la Grupul Școlar Economic din Târgu-Mureș.

Cărți publicate: ,, Arhieraticonul lui Inochentie Micu-Klein în cadrul literaturii arhieraticonale a secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea. Studiu filologico-lingvistic" (2007).

Este coautoare la cărțile: ,,Samuil Micu- Klein, Biblia de la Blaj - 1795, Ediție jubiliară, (2000)"; ,,Arhieraticonul lui Grigorie Maior, Blaj 1777", (2007), ,,Simion Bărnuțiu, Știința dreptului, Ediție critică după manuscris inedit", (2010); ,,Biblia Vulgata, Blaj (1760-1761"), vol. I-V, Editura Academiei Române, București, 2005; ,,Inochentie Micu-Klein, Arhieraticon după originalul manuscris", (2000); ,,Icoana pământului sau Carte de Geografie scrisă de Ioan Rus, în Blaj, în Tipografia Seminariului, 1842", vol. I, II, III, (2011).

A publicat lucrări, articole în reviste românești, și articole în ziarele ,,24 ore mureșene" și,,Cuvântul liber".

Începând cu anul 2003, a fost preocupată de dezvoltarea, informatizarea și digitizarea bibliotecii. Actualmente, Biblioteca UMF asigură accesul la o mare varietate de informații și publicații de specialitate utilizatorilor săi: studenți, cadre didactice, doctoranzi, cercetători, rezidenți și medici din județul Mureș. Oferind accesul online la materiale de referință, biblioteca facilitează accesul la lectură într-un timp cât mai scurt și într-o modalitate cât mai plăcută.

Lasă un comentariu