JUDEȚUL MUREȘ, ÎN CIFRE ȘI PROCENTE

Direcția Județeană de Statistică Mureș a dat publicității datele privind evoluția principalilor indicatori economico-sociali în județ, în primele șapte luni ale anului în curs (perioada 1 ianuarie - 31 iulie). Iată cum stăm:

Industria - evoluție favorabilă

Industria a înregistrat o evoluție favorabilă comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, indicele producției fiind de 102,6%, cu 2,6% mai mare; cifra de afaceri în industrie realizată de agenții economici - pe piața internă și pe cea externă - a înregistrat o scădere cu 11,3% față de perioada corespunzătoare a anului anterior.

S-a exportat mai puțin, s-a importat mai mult

Comerțul exterior realizat de agenții economici din județ a constat în exporturi în valoare de 383.857 de mii de euro și importuri de 536.587 de mii de euro. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, valoarea mărfurilor exportate a scăzut cu 7,2%, iar importurile au crescut cu 11,4%.

Deficitul comercial a fost de minus 152.730 de mii de euro.

În perioada de referință, ponderi însemnate în structura exporturilor s-au înregistrat la: mașini, aparate și echipamente electrice, aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul și imaginile, produse din industria chimică, materii și produse textile, produse din lemn, plută și împletituri din nuiele, mobilier și produse diverse, iar la importuri: produse ale industriei chimice și ale industriilor conexe, produse minerale, aparate și echipamente electrice, metale comune, materiale plastice, cauciuc și obiecte de cauciuc.

Aproape 300.000 de turiști ne-au vizitat județul!

În prima jumătate a anului, hotelurile, pensiunile și alte unități de cazare din județ au găzduit 288.798 de turiști, cu 7.435 mai mulți decât în perioada corespunzătoare a anului 2016, respectiv o creștere de 2,6%.

Cei mai mulți turiști au fost din Ungaria (peste 9.700 de persoane), Germania (peste 6.300 de persoane), Italia (5.500 de persoane), Republica Moldova (4.600 de persoane). Turiștii au efectuat 566.519 înnoptări, reprezentând o creștere de 0,8% față de anul trecut. Durata medie a sejurului a fost de 2,0 înnoptări/turist.

Mai mulți salariați, mai puțini șomeri

La sfârșitul lunii iulie, efectivul salariaților a fost de 133.676 de persoane (cu 2.050 mai multe decât la finele lui iulie 2016); câștigul nominal mediu brut a fost de 2.995 de lei (cu 400 de lei mai mult decât la finele lui iulie 2016), iar cel net a fost de 2.116 lei (+301 lei față de iulie 2016). Potrivit statisticilor, indicele salarial real, calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal net și indicele prețurilor de consum a crescut cu 15% în iulie 2017 comparativ cu aceeași lună a anului anterior.

În ce privește șomajul, la finele lunii iulie a acestui an, numărul șomerilor înregistrați era de 10.237 de persoane, cu 1.061 mai puține decât în iulie trecut.

932 de lei - pensia medie lunară

În trimestrul al doilea al acestui an, numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale a fost de 132.898 de persoane, cu 1.006 mai puține decât în perioada corespunzătoare a anului trecut, iar pensia medie lunară s-a cifrat la 932 de lei.

În primele șapte luni ale anului, au fost înmatriculate la Oficiul Județean al Registrului Comerțului 58 de societăți comerciale cu participare străină la capitalul social, care au subscris 1.079,3 mii lei, echivalentul sumei de 238.606,3 euro.

Lasă un comentariu