Ajutor financiar pentru cantitățile de motorină achiziționate și utilizate în agricultură

Cererile de plată a ajutorului pentru cantitățile de motorină achiziționate și utilizate în agricultură, aferente perioadei iulie - septembrie 2017 (trimestrul III al anului 2017) se depun până în 31 octombrie, inclusiv. Cererile de plată pot fi depuse de administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /reprezentantul legal și este însoțită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanțare pentru anul 2017 depun cererile de solicitare a ajutorului de stat însoțite de o situație centralizatoare privind cantitățile de motorină achiziționate și utilizate în perioada iulie - septembrie, precum și documentele prevăzute de Ordinul MADR nr. 1727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare și control, precum și a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură cu modificările și completările ulterioare , se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Același document menționează și că, în perioada 2017 - 2020, diferența dintre rata accizei standard, calculată prin actualizarea nivelului prevăzut în coloana 4 din anexa nr. 1 la titlul VIII ,,Accize și alte taxe speciale" din Legea nr. 227/2015, cu completările ulterioare, potrivit art. 342 alin. (2) - (4) din același act normativ, și rata accizei reduse prevăzută la alin. (2) se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare.

Pentru acest an, valoarea accizei este de 1,4185 lei/litru.

Lasă un comentariu