ZILIERII ÎȘI VOR GĂSI DE LUCRU PRIN INTERMEDIUL AGENȚIILOR DE MEDIERE!

Distribuie pe:

În ședința de miercuri, 18 octombrie 12017, Guvernul a aprobat, prin modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, înființarea agențiilor de mediere între cererea și oferta de muncă zilieră.

Actul normativ stabilește că agențiile de mediere pot fi societăți înființate în condițiile Legii nr. 31/1990 și au ca obiect de activitate ,,Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă" - cod CAEN 7810, sau societăți cu personalitate juridică înființate în state membre UE.

Totodată, se mai prevede creșterea perioadei în care zilierii pot presta activități pentru același beneficiar. Astfel, pentru zilierii care ocupă un loc de muncă prin intermediul unei agenții de mediere, perioada în care poate lucra pentru același beneficiar crește de la 90 de zile până la maximum 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Important este și faptul că, pentru demersurile pe care le fac în vederea recrutării persoanelor fizice care doresc să desfășoare activități ziliere, agențiile de mediere nu pot percepe taxe!

Agențiile de mediere vor putea beneficia de fonduri externe nerambursabile pentru formarea profesională a personalului propriu și pentru dezvoltarea capacității administrative, iar furnizorii de servicii de mediere a muncii, acreditați în condițiile prevăzute de H.G. nr.277/2002, pot presta servicii de mediere între cererea și oferta de muncă zilieră, fără a se supune acreditării prevăzute de noua lege, dacă dreptul de a presta astfel de servicii nu a fost suspendat sau retras, conform prevederilor legale.

„Având în vedere faptul că munca zilieră presupune desfășurarea de activități necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar persoană juridică, aplicarea noilor prevederi din lege va avea ca impact creșterea gradului de ocupare pe piața muncii a persoanelor din categoria de populație care nu are o calificare profesională sau are o educație școlară precară.

În prezent, România se confruntă cu deficit de forță de muncă, iar prin acest act normativ se urmărește asigurarea unui cadru normativ coerent și unitar, care să faciliteze accesul la angajarea în piața muncii a persoanelor care desfășoară activități sezoniere, sporadice sau accidentale", precizează Guvernul.

Noile structuri vor fi acreditate de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, care facilitează punerea în legătură a beneficiarilor de lucrări cu zilieri, în vederea stabilirii de raporturi de muncă.

Lasă un comentariu