Renașterea și... Detectorul de păcate

„Feodor Dostoievski a fost unul din cei mari mari scriitori ai literaturii universale. Dintre operele sale, „Crimă și pedeapsă" este una de excepție. Personajul principal este tânărul student Rodion Rascolnikov, care datorită taxelor mari pe care nu le putea achita renunță la studiile universitare. Mama și sora se găsesc în situația de a muri de foame. În acest caz, el ucide o bătrână cămătăreasă și pe sora ei. În urma mustrărilor de conștiință și a nopților nedormite, a neliniștii, se hotărăște să se predea poliției și să-și mărturisească crima. A fost condamnat la muncă silnică. În timpul ispășirii pedepsei tânărul Rascolnikov renaște sufletește, se convertește la credința creștină și a devenit un om nou și datorită unei tinere credincioase, Sonia Marmeladova, cu care s-a logodit. Romanul se termină cu cuvintele: «Ochii le erau plini de lacrimi, amândoi erau palizi și slabi, dar, pe chipurile lor străluceau zorile unor schimbări depline, a învierii, a renașterii lor la o viață nouă. Voiau să vorbească și nu puteau...»"

PACEA este de origine divină: «Pacea Mea am adus vouă, pacea Mea las vouă; Să vă iubiți unii pre alții, precum v-am iubit și Eu». Diavolul este sămânța răului, a dezbinărilor și a războiului. Dacă toate națiunile lumii ar avea la bază dogma hristică a iubirii, iertării, a unei morale creștine sănătoase care să fie respecate, nu s-ar întâmpla în lume ce se întâmplă. Și, oricum, până la sfârșitul sfârșitului tot Dumnezeu va învinge, tot legea celui drept, moral, cinstit, iubitor de Dumnezeu și om. (n.a.)

Feodor Dostoievski (1821-1881), unul din cei mai importanți scriitori ruși, operele sale având un efect profund asupra literaturii, filosofiei, psihologiei, teologiei sec. al XX-lea.

***

„Dragostea este «oceanul smereniei». Ea după calitate, este asemănare cu Dumnezeu, pe cât e cu putință muritorilor. Dragostea după lucrare, e o beție a sufletului. După însușire, e izvorul credinței, adâncul fără fund al îndelungii răbdări, oceanul smereniei". (Filocalia" - vol. IX )

Sfântul Ioan Scărarul (579-649), monah sinait, egumen, scriitor bisericesc

***

„Cine cunoaște pe un ticălos și nu-l oprește de la faptele rele, deși-i în stare, se face vinovat de fapta cea rea a aceluia tocmai fiindcă poate să-l împiedice".

Mahabharata = Parte a scripturii hinduse

P.S. Hristos? Detector de păcate, infailibil. El confirmă ordinea morală în lume. Cine a mai spus ca El? „Nu te osândesc pentru păcatele tale, mergi dar acasă și nu mai păcătui. Mila biruiește judecata". (Iacob 2,13)

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

Lasă un comentariu