Jurnal de campanie agricolă

Din datele operative înregistrate de ing. Silvia Jude - șef serviciu la Direcția pentru Agricultură a județului Mureș, am reținut că s-au însămânțat până la această dată: la grâu de toamnă - 21.890 ha, dintr-un program de 25.450 ha; orz de toamnă - 2515 ha, dintr-un program de 2.500 ha; triticale - 2.210 ha, din 2180 ha; secară - 50 ha, din 50 ha; rapiță de toamnă - 5525 ha, din 5.500 ha; legume -150,din 145; plante de nutreț - 870 ha, din 850 ha; ovăz de toamnă - 275 ha, din 275 ha.

La arături pentru însămânțări s-au realizat - 34.080 ha, din 37.230 ha; arături pentru însămânțări de primăvară - 42.960 dintr-un program de 132.821 ha.

Recoltatul porumbului pentru boabe este realizat în proporție de 86 la sută, dintr-un program de 74.390 ha fiind recoltate 55.792; la sfeclă de zahăr sunt recoltate 2.235 ha, din 2.831 ha cultivate în județul Mureș. 

Lasă un comentariu