OFICIUL JUDEȚEAN DE ZOOTEHNIE ȘI STAREA ȘEPTELULUI DIN JUDEȚ

În cadrul ședinței Colegiului Prefectural al județului Mureș, desfășurată marți, 24 octombrie a.c., prezidată de prefectul județului Mureș - dr.Lucian Goga, ing.Maria Fola - coordonator activitate Oficiul Județean de Zootehnie Mureș, a prezentat o informare privind activitatea desfășurată de Oficiul Județean de Zootehnie Mureș, până la data de 30 septembrie 2017.

Cu acest prilej, a abordat structura efectivelor de animale, catagrafiate pe specii la bovine, suine, ovine, caprine, cabaline. Din datele prezentate se constată că la nivelul județului Mureș, efectivul matcă, nu a înregistrat o creștere semnificativă. Există o creștere la nivelul efectivului cuprins în controlul oficial al producțiilor. La specia bovine, în anul 2016, din totalul de femele (68169) peste 49184 a fost de matcă. În anul 2017 rezultă că nu există o creștere semnificativă.

În continuare, a vorbit despre controlul oficial al performanțelor, scopul acestuia fiind lărgirea bazei de selecție, îmbunătățirea managementului fermei, oferind baza pentru o comparație obiectivă a reproducătorilor în urma evaluării genetice.

La nivelul județului Mureș există un număr de 8 asociații pentru controlul peformanțelor, din care cinci pentru lapte, iar trei pentru carne.

În ceea ce privește evoluția efectivelor cuprinse în controlul oficial la ovine și caprine, se constată o creștere. Dacă în anul 2016 au fost 225 exploatații la specia ovină cu un efectiv de 63036 capete, în anul 2017 s-a ajuns la 351 exploatații, cu un efectiv de 106583 capete. La caprine, de asemenea este o creștere a efectivelor și a exploatațiilor: de la 9 exploatații în anul 2016, cu un efectiv de 871 de capete la 23 de exploatații la un efectiv de 3126 de capete.

Creșterea exploatațiilor și efectivelor de animale în COP, este efectul OM573/2014, pentru aprobarea modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic și a HC 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor.

Ajutorul de stat are ca obiectiv acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii și menținerii registrului genealogic precum și costurile aferente testelor pentru determinarea calității genetice.

Activitatea de control oficial nu se poate efectua fără activitatea de reproducție. Crescătorii de animale sunt liberi să aleagă pentru efectivele proprii metoda de reproducție.

Inspectorii O.J.Z. Mureș au efectuat controlul la fața locului pentru beneficiarii măsurilor de sprijin cuprinși în eșantionul de control.

Legat de Campania 2017 privind Cererea unică de plată, conform OM 619/2015 cu modificările și completările ulterioare, sprijinul cuplat în sectorul zootehnic -SCZ pentru vacile de lapte se acordă fermelor active cu un efectiv cuprins între 10 și 250 capete vaci lapte inclusiv, pe beneficiar, cu excepția celor din UAT-urile - zona montană, pentru care se solicită SCZ pentru un efectiv cuprins între 5 și 250 capete vaci lapte beneficiar.

Doamna ing.Maria Fola, a mai precizat faptul că, conform Acordului de delegare încheiat între Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și A.N.Z., specialiștii B.Z.Mureș au efectuat în perioada 10 iulie-25 august 2017 controlul la fața locului pentru verificarea respectării condițiilor de eligibilitate specifice privind acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii și a sprijinului cuplat în sectorul zootehnic.

Din rezultatele controlului s-a constatat că din totalul animalelor eșantionate 46.258 capete la fața locului, au fost identificate, găsite - 43.072 capete, înregistrându-se o lipsă de 3186 capete, aprox. 6,88%.

Controlul oficial al animalelor este necesar și obligatoriu întrucât, fermierii nu pot să beneficieze de subvenție, dacă animalele respective nu sunt cuprinse în programe de ameliorare și să facă parte dintr- o asociație acreditată.

 

Lasă un comentariu