PUNCTELE GASTRONOMICE LOCALE - O ȘANSĂ PENTRU GOSPODINELE DE LA SATE!

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) desfășoară, în perioada 25 octombrie - 30 noiembrie 2017, campania națională de informare privind punctele gastronomice locale - unități de alimentație publică de tip familial, care să ofere doritorilor produse și preparate alimentare specifice zonelor geografice ale României, în condițiile respectării normelor de igienă, astfel încât alimentele să fie sigure și sănătatea consumatorilor să nu aibă de suferit.

Pentru punerea în practică a acestui proiect, în prima etapă (până la 31 decembrie 2017), vor fi identificați și informați potențialii aplicanți, urmând ca, în a doua etapă, punctele gastronomice locale să înceapă să funcționeze, de la începutul anului viitor.

Forma juridică de organizare

Cei care doresc să înființeze aceste puncte gastronomice locale trebuie să se constituie într-o formă de organizare juridică, de tipul Asociație Familială, Persoană Fizică Autorizată sau Societate Comercială, prima condiție fiind necesitatea obținerii documentului de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, în conformitate cu Ordinul ANSVSA nr.111/2008.

Cererea tip de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor poate fi accesată pe site-ul http:/www.ansvsa.ro/, secțiunea informații generale/înregistrare/autorizareunități/Model-de -cerere-pentru-înregistrare-vânzare-cu-amănuntul.doc sau poate fi procurată de la sediul direcțiilor județene, iar dosarul depus pentru obținerea înregistrării trebuie să conțină și schița locului de producere a alimentelor, copie după certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului și copie după actul de identitate.

După această etapă, inspectorii din cadrul direcțiilor județene vor efectua o vizită la locul de preparare al alimentelor, unde vor efectua evaluarea unității și verifică dacă aceasta corespunde normelor generale pentru acest tip de activitate. În caz contrar, se vor notifica proprietarului deficiențele constatate, precum și termenele de remediere.

Meniu restrâns

ANSVSA explică, printr-un comunicat de presă, că meniul punctelor gastronomice locale este diferit de cel al restaurantelor.

Astfel, punctul gastronomic local va avea un meniu zilnic, cu o gamă sortimentală restrânsă (cel mult două feluri de ciorbe sau supe, două feluri principale și eventual două feluri de desert), specific zonei în care își desfășoară activitatea. De asemenea, meniul va fi, obligatoriu, preparat și oferit pentru consum în decursul aceleiași zile.

Metodele de preparare ale meniului vor fi pe cât posibil tradiționale, respectându-se condițiile de igienă.

Alimentele, preparate numai de către proprietar

O altă condiție pe care trebuie să o îndeplinească un punct gastronomic local este aceea ca alimentele să fie preparate numai de către proprietar sau de către membrii de familie, iar starea de sănătate a acestora trebuie să fie verificată periodic.

Materiile prime din care se prepară alimentele trebuie să provină numai din unități autorizate, înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, punându-se accentul pe acele produse autohtone, specifice zonei în care punctul gastronomic își desfășoară activitatea.

*

În opinia ANSVSA, înființarea punctelor gastronomice locale va genera dezvoltarea pe orizontală a regiunilor geografice, prin crearea unor noi locuri de muncă, prin contribuția locuitorilor din zonă la asigurarea, din producția proprie, a materiilor prime necesare desfășurării activității și, implicit, la dezvoltarea turismului.

 

 

Lasă un comentariu