Părintele Vasile Chiorean Logigan - cărturarul din Reghin-Iernuțeni

Ajuns la o vârstă frumoasă de maturitate și înțelepciune, împodobită cu atâtea realizări, de la înălțimea cărora poate privi cu deplină bucurie spre anii cei mulți în care a trudit cu maximă osârdie în ogorul Bisericii lui Hristos, a neamului românesc și a culturii române, cu siguranță, părintele Vasile Chiorean Logigan se înscrie, fără îndoială și pe bună dreptate, în galeria acelor „preoți cu crucea-n frunte" și totodată în rândul preoților cărturari pentru profundul profesionalism al sfinției sale, precum și pentru seriozitatea pe care o arată și o demonstrează în tot ceea întreprinde. Personalitate reprezentativă, părintele Vasile Chiorean Logigan se integrează în constelația culturii române prin formația sa de preot extrem de devotat slujirii Bisericii lui Hristos, dar și prin aceea de cărturar cercetător, care i-a adus deja un nume de mare prestigiu. Activitatea profesională desfășurată de-a lungul timpului este una extrem de vastă și de intensă. Realizările părintelui Vasile Chiorean Logigan sunt dintre cele mai remarcabile.

Părintele Vasile Chiorean Logigan e rostitor, propovăduitor și împlinitor al Logosului divin. Preoția sa e frumoasă, e sublimă, e darul lui Dumnezeu. Sfinția sa dezleagă destinele oamenilor, descoperă sensul destinelor lor, părintele Vasile dă mărturie despre înviere, dă speranță și elan. Este educator de generozitate. Sfinția sa liniștește vieți de oameni, schimbă cursul unor vieți, însănătoșește, recreează, luminează, naște din nou. Conduce destine pe cărările uneori întortocheate ale vieții. Îl ia pe om în brațele sale de la botez, de la intrarea în lume, apoi încheagă familii, și în cele din urmă tot el încheie destine, ducând pe om la groapă, cu nădejdea învierii și a vieții celei veșnice, și cu aceeași nădejde îi mângâie pe toți.

Părintele Vasile Chiorean Logigan e om luminat, înțelept, virtuos, evlavios, în pas cu evlavia poporului nostru, păstrător al bunelor obiceiuri. Este în pas cu cultura și cu civilizația vremii, dar și cel care ține trează atenția spre ceea ce e bun și plăcut lui Dumnezeu, spre ceea ce are valoare veșnică. În misiunea sa, este demn, iar convingerile și învățăturile sale sunt limpezi și servesc drept exemple credincioșilor săi și nu numai. Sfinția sa e omul prin care vorbește Dumnezeu, iubește Dumnezeu, iartă Dumnezeu. Este omul lui Dumnezeu, cum învață Sfântul Apostol Pavel. Sfinția sa e sacerdot, cuvânt care vine de la sacru. El sfințește viața, sfințește natura, sfințește roadele, sfințește evenimentele vieții oamenilor, sfințește istoria, sfințește trecerea dincolo.

Părintele Vasile Chiorean Logigan e un preot dăruit cu har, cu o intuiție care sintetizează cultura, când aceasta e suplinită prin iubire. Sfinția sa este puternic nu prin autoritate ca orice autoritate, ci prin autoritatea iubirii, a iertării, a îndrumării pe calea cea bună. El e depozitul de suflete al comunității, al parohiei. Știe mai multe despre fiecare, decât oricine altul. Este un bun administrator de suflete. Pe fiecare credincios îl îndrumă după adevărata învățătură, pe măsura capacității fiecăruia de înțelegere, și pe măsura capacității fiecăruia de a pune în practică ceea ce înțelege. Părintele Vasile nu e al său. E al altora. E al Bisericii lui Hristos. E al parohiei și al parohienilor. E Părintele lor.

Părintele Vasile Chiorean Logigan este un om al rugăciunii, al meditației, o fereastră către Dumnezeu. Sfinția sa este milostiv, bun, iertător, încurajează și îmbărbătează pe toți cei din jurul său, într-un cuvânt, este un Părinte al tuturor care privesc la dânsul ca la o icoană. Părintele Vasile Chiorean e mai ales educator. Viața lui e lecție. Predica lui e lecție. Spovedania e lecție. În toate e multă pedagogie. A fi educator e adevărată artă. Dar s-a mai zis că e și știință. Arta îi dă preotului mobilitatea, metoda, adaptarea la psihologia și caracterul preopinentului, suplețea și omenia, dar știința, prin care înțeleg cultura preotului, îi dă soluțiile. Fără cea dintâi nu se poate, fără cea de-a doua, cea dintâi rămâne fără sens și conținut.

Părintele Vasile Chiorean Logigan este sfințitor al vieții și învățător al credinței. Toată viața sfinției sale este o Liturghie. Cineva a găsit pentru aceasta o formulă foarte potrivită: viața și propovăduirea preotului este „o Liturghie după Liturghie". Așa cum biserica e un loc sacru în mijlocul satului, sau într-un cartier de oraș, tot așa și preotul este un sacerdot, un om sfințit și sfințitor, oriunde s-ar afla. Sfinții Părinți tratează preoția cu mare respect, cu temere și cu sfială.

De numele părintelui Vasile Chiorean Logigan se leagă un moment istoric de mare importanță pentru spațiul transilvănean și în special pentru cel mureșean. Este vorba de acea memorabilă zi de vară, ziua de 20 august a anului 1995, când a avut loc sfințirea bisericii din Reghin-Iernuțeni, ctitoria sfinției sale. Slujba de sfințire a fost oficiată de un numeros sobor de ierarhi, preoți și diaconi, avându-l în frunte pe vrednicul de aducere aminte, cinstire și pioasă pomenire, Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist Arăpașu, Întâi Stătătorul Bisericii Ortodoxe Române din acele timpuri, oferind prin aceasta un moment de bucurie sfântă pentru tot spațiul reghinean, pentru părintele Vasile Chiorean Logigan și pentru toată suflarea creștinească de pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu.

Bineînțeles că realizările părintelui Vasile Chiorean Logigan de-a lungul timpului sunt multe și însemnate, este greu a încerca o înșiruire a acestora. Faptele vorbesc de la sine. Ne rețin atenția preocupările cărturărești ale sfinției sale, care au existat dintotdeauna întruchipate în personalitatea sa. Aș aminti aici doar de câteva dintre cele mai recente lucrări ale părintelui Vasile Chiorean Logigan, apărute de curând: Repere istorice la un Album al satului Logig - 2011; și Versuri populare, poezii alese și învățături duhovnicești - 2013; 20 de ani de la Sfințirea Bisericii Ortodoxe Române Reghin-Iernuțeni - prima biserică din ținuturile mureșene sfințită de un Patriarh, Teoctist Arăpașu și 100 de ani de la nașterea sa - 2015, coautor; O poveste de dragoste în versuri populare - 2016; IERNUȚENI - DESTINUL GENERAȚIILOR Repere istorice despre localitatea Iernuțeni și un Arbore genealogic - Album al credincioșilor din Parohia Ortodoxă Română Reghin-Iernuțeni, județul Mureș, după anul 2002, apărută în anul 2017, toate acestea fiind lucrări de marcă, de importanță majoră, lucrări care, fiecare în parte, necesită o prezentare separată.

Personal, mărturisesc bucuria că m-am învrednicit a fi coleg cu sfinția sa, activând o perioadă de timp în cadrul aceluiași Protopopiat ortodox român Reghin, și poate ce e și mai important e faptul că între noi a existat de la început și există și azi o legătură de suflet, o statornică prietenie și o colaborare permanentă. Pilda luminoasă a vieții sale, să ne fie nouă tuturor, - clerici și credincioși ortodocși români - un îndemn permanent în slujire, în muncă, și în săvârșirea de fapte bune, plăcute lui Dumnezeu și folositoare dreptcredinciosului nostru popor român.

Părinte Vasile Chiorean Logigan, vă transmit frățești și prietenești îmbrățișări călduroase. La mulți ani fericiți și binecuvântați! Să păstoriți încă mulți ani în ogorul lui Hristos.

Lasă un comentariu